Osnovni podaci — Angvila

  • Broj stanovnika: 17 087
  • Broj Jehovinih svedoka: 67
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 255