• Stelenboš, Južnoafrička Republika — propovedanje jednom vinogradaru u okolini Kejptauna

  • Bo-Kap, Kejptaun, Južnoafrička Republika — propovedanje u predgrađu

  • Veltevrede, provincija Mpumalanga, Južnoafrička Republika — žena iz naroda Ndebele uzima pozivnicu za sastanak Jehovinih svedoka

Osnovni podaci — Južnoafrička Republika

  • Broj stanovnika: 57 539 935
  • Broj Jehovinih svedoka: 105 232
  • Broj skupština Jehovinih svedoka: 2 034
  • Broj Jehovinih svedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 547