Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Psalmeve

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Kontrasti mes dy rrugëve

   • Të lumtur kur lexojmë ligjin e Perëndisë (2)

   • I drejti—si një pemë e frytshme (3)

   • I ligu—si byku që era e merr tutje (4)

 • 2

  • Jehovai dhe i mirosuri i tij

   • Jehovai qesh me kombet (4)

   • Jehovai vë në fron mbretin e tij (6)

   • Nderoni birin (12)

 • 3

  • Besim te Perëndia edhe në rrezik

   • ‘Pse kaq shumë armiq?’ (1)

   • «Shpëtimi të përket veç ty, o Jehova!» (8)

 • 4

  • Lutje plot besim te Perëndia

   • «Acarohuni, por mos mëkatoni» (4)

   • «Në paqe do të bie të fle» (8)

 • 5

  • Jehovai, strehë për të drejtin

   • Perëndia e urren ligësinë (4, 5)

   • «Më pri në udhën e drejtësisë sate» (8)

 • 6

  • Kërkesë që Perëndia të tregohet zemërmirë

   • Të vdekurit s’lëvdojnë Perëndinë (5)

   • Perëndia i dëgjon përgjërimet (9)

 • 7

  • Jehovai është Gjykatës i drejtë

   • «Më gjyko, o Jehova!» (8)

 • 8

  • Lavdia e Perëndisë dhe lavdia e njeriut

   • «Sa i madhërishëm është emri yt!» (1, 9)

   • «Ç’është vdekatari?!» (4)

   • Njeriu kurorëzohet me shkëlqim (5)

 • 9

  • Shpallen veprat e mrekullueshme të Perëndisë

   • Jehovai, strehë e sigurt (9)

   • Ata që njohin emrin e Perëndisë kanë besim tek ai (10)

 • 10

  • Jehovai, ndihmë për të pambrojturit

   • I ligu mburret: «S’ka Perëndi!» (4)

   • Të pambrojturit i drejtohen për ndihmë Jehovait (14)

   • «Jehovai është Mbret në jetë të jetëve» (16)

 • 11

  • Të gjejmë strehë te Jehovai

   • «Jehovai është në tempullin e tij të shenjtë» (4)

   • Perëndia urren atë që do dhunën (5)

 • 12

  • Jehovai fillon të veprojë

   • «Të kulluara janë fjalët e Jehovait» (6)

 • 13

  • T’i përgjërohemi Jehovait për shpëtim

   • «O Jehova, deri kur?» (1, 2)

   • Jehovai shpërblen bujarisht (6)

 • 14

  • Përshkruhet i marri

   • «S’ka Jehova!» (1)

   • «S’ka asnjë që të bëjë të mirën» (3)

 • 15

  • Kush mund të jetë mysafir në tendën e Jehovait?

   • Ai që thotë të vërtetën (2)

   • Ai që nuk shpif (3)

   • Ai që i mban premtimet (4)

 • 16

  • Jehovai, Burimi i mirësisë

   • «Ti, o Jehova, je pjesa ime» (5)

   • ‘Mendimet e mia më ndreqin natën’ (7)

   • ‘Jehovai është në të djathtën time’ (8)

   • «Ti nuk do të më lësh në Varr» (10)

 • 17

  • Lutje për mbrojtje

   • «Ti ma ke shqyrtuar zemrën» (3)

   • «Nën hijen e krahëve të tu» (8)

 • 18

  • Të lëvdojmë Perëndinë që sjell shpëtim

   • «Jehovai është shkrepi im» (2)

   • Jehovai është besnik me besnikët (25)

   • Udha e Perëndisë është e përsosur (30)

   • «Përulësia jote më bën të madh» (35)

 • 19

  • Krijimi dhe ligji i Perëndisë japin dëshmi

   • «Qiejt shpallin lavdinë e Perëndisë» (1)

   • Ligji i përsosur i Perëndisë të përtërin (7)

   • «Mëkatet që nuk i dalloj» (12)

 • 20

  • Shpëtim për mbretin e mirosur të Perëndisë

   • Disa kanë besim te karrocat dhe kuajt, ‘kurse ne thërrasim emrin e Jehovait’ (7)

 • 21

  • Bekime për mbretin që beson te Jehovai

   • Mbretit i jepet jetë e gjatë (4)

   • Armiqtë e Perëndisë do të munden (8-12)

 • 22

  • Nga dëshpërimi në lëvdim

   • «Perëndia im, pse më ke braktisur?» (1)

   • «Për veshjen time hedhin short» (18)

   • Lëvdon Perëndinë në kongregacion (22, 25)

   •  E gjithë toka do të adhurojë Perëndinë (27)

 • 23

  • «Jehovai është Bariu im»

   • «S’do të më mungojë asgjë» (1)

   • «Shpirtin ma freskon» (3)

   • «Kupën ma mbush plot e përplot» (5)

 • 24

  • Mbreti i lavdishëm hyn në porta

   • «Jehovait i përket toka» (1)

 • 25

  • Lutje për drejtim e falje

   • «Më mëso shtigjet e tua» (4)

   • ‘Miqësi e ngushtë me Jehovain’ (14)

   • «Falmi të gjitha mëkatet» (18)

 • 26

  • Të ecim me integritet

   • «Më heto, o Jehova» (2)

   • Të shmangim shoqërinë e keqe (4, 5)

   • ‘Do të marshoj rreth altarit të Perëndisë’ (6)

 • 27

  • Jehovai, kalaja e jetës sime

   • Të soditim me ëndje tempullin e Perëndisë (4)

   • Jehovai merakoset për ne edhe nëse prindërit s’duan t’ia dinë (10)

   • «Shpreso te Jehovai!» (14)

 • 28

  • Lutja e psalmistit dëgjohet

   • ‘Jehovai, forca dhe mburoja ime’ (7)

 • 29

  • Zëri i fuqishëm i Jehovait

   • Adhuroni të stolisur me veshje të shenjta (2)

   • «Zëri i Perëndisë së lavdishëm gjëmon» (3)

   • Jehovai i jep forcë popullit të vet (11)

 • 30

  • Vajtimi shndërrohet në gëzim

   • Pëlqimi i Perëndisë zgjat për tërë jetën (5)

 • 31

  • Të gjejmë strehë te Jehovai

   • ‘Në dorën tënde e lë frymën time’ (5)

   • ‘Jehovai, Perëndi i së vërtetës’ (5)

   • Mirësia e madhe e Perëndisë (19)

 • 32

  • Lum kujt i falen fajet

   • «Ta rrëfeva mëkatin tim» (5)

   • Perëndia të jep gjykim të thellë (8)

 • 33

  • Të lëvdojmë Krijuesin

   • «Këndojini një këngë të re» (3)

   • Krijimi—me anë të fjalës e të frymës së Jehovait (6)

   • Kombi i Jehovait, i lumtur (12)

   • Sytë vigjilentë të Jehovait (18)

 • 34

  • Jehovai shpëton shërbëtorët e tij

   • «Emrin e tij le ta lartësojmë» (3)

   • Engjëlli i Jehovait na mbron (7)

   • «Provoni dhe shijoni sa i mirë është Jehovai!» (8)

   • ‘Asnjë kockë e tij nuk thyhet’ (20)

 • 35

  • Lutje për çlirim nga armiqtë

   • Armiqtë do të shporren (5)

   • Ta lëvdojmë Perëndinë mes një morie (18)

   • I urryer pa shkak (19)

 • 36

  • Dashuria besnike e Perëndisë, e çmuar

   • I ligu s’ka frikë nga Perëndia (1)

   • Perëndia, burimi i jetës (9)

   • ‘Me anë të dritës sate, shohim dritën’ (9)

 • 37

  • Ata që besojnë te Jehovai do të lulëzojnë

   • Mos u acaro nga të ligjtë (1)

   • «Gjej kënaqësi të thellë te Jehovai» (4)

   • «Lëre udhën tënde në dorë të Jehovait» (5)

   • «Zemërbutët do të trashëgojnë tokën» (11)

   • Të drejtët s’do të lypin bukë (25)

   • Të drejtët do të jetojnë përgjithmonë në tokë (29)

 • 38

  • Lutje e një mëkatari të penduar

   • «Jam i brengosur e zemra më ka lëshuar» (6)

   • Jehovai i dëgjon ata që e presin për ndihmë (15)

   • «Mëkati im shpirtin ma mundonte» (18)

 • 39

  • Jeta është e shkurtër

   • «Njeriu s’është veçse avull» (5, 11)

   • «Mos i shpërfill lotët e mi» (12)

 • 40

  • Lëvdojmë Perëndinë e pakrahasueshëm

   • Veprat e Perëndisë, të panumërta (5)

   • Flijimet nuk janë më të rëndësishmet për Perëndinë (6)

   • «S’kam tjetër kënaqësi veç të bëj vullnetin tënd» (8)

 • 41

  • Lutje nga shtrati i lëngatës

   • Perëndia i mbështet të sëmurët (3)

   • I tradhtuar nga miku i ngushtë (9)

 • 42

  • Të lëvdojmë Perëndinë si Shpëtimtarin e Madh

   • I etur për Perëndinë (1, 2)

   • «Pse e kam shpirtin të helmuar?» (5, 11)

   • «Perëndinë do të pres» (5, 11)

 • 43

  • Perëndia, një Gjykatës që shpëton

   • «Dërgo dritën dhe të vërtetën tënde» (3)

   •  «Pse e kam shpirtin të helmuar?» (5)

   • «Perëndinë do të pres» (5)

 • 44

  • Lutje për ndihmë

   • «Vetë ti na shpëtove» (7)

   • «Si dele për t’u therur» (22)

   • «Ngrihu, o ndihma jonë!» (26)

 • 45

  • Martesa e mbretit të mirosur

   • Fjalë të këndshme (2)

   • «Perëndia është froni yt në jetë të jetëve» (6)

   • Mbreti digjet nga dëshira për bukurinë e nuses (11)

   • Bijtë si princa në mbarë tokën (16)

 • 46

  • ‘Perëndia është streha jonë’

   • Veprat e mrekullueshme të Perëndisë (8)

   • Perëndia i shuan luftërat anembanë (9)

 • 47

  • Perëndia, Mbret i tërë tokës

   • ‘Jehovai të ngjall nderim të thellë’ (2)

   • T’i këndojmë lavde Perëndisë (6, 7)

 • 48

  • Sioni, qyteti i Mbretit të Madh

   • Gëzimi i mbarë tokës (2)

   • Të hetojmë qytetin dhe kullat e tij (11-13)

 • 49

  • Sa marrëzi të besosh te pasuria

   • Njeriu s’mund të shpengojë njeriun (7, 8)

   • Perëndia shpengon nga varri (15)

   • Pasuritë s’të shpëtojnë nga vdekja (16, 17)

 • 50

  • Perëndia gjykon besnikët e të ligjtë

   • Besëlidhja e Perëndisë «me anë të një flijimi» (5)

   • «Vetë Perëndia është Gjykatës» (6)

   • Të gjitha kafshët i përkasin Perëndisë (10, 11)

   • Perëndia demaskon të ligjtë (16-21)

 • 51

  • Lutje e një mëkatari të penduar

   • Mëkatar që në bark të nënës (5)

   • ‘Pastromë nga mëkati im’ (7)

   • «Krijo tek unë një zemër të pastër» (10)

   • Perëndisë i pëlqen një zemër e dërrmuar (17)

 • 52

  • Të besojmë te dashuria besnike e Perëndisë

   • Paralajmërohen ata që mburren për ligësitë (1-5)

   • Besojnë te pasuria, jo te Perëndia (7)

 • 53

  • Përshkruhen të marrët

   • «S’ka Jehova!» (1)

   • «S’ka asnjë që të bëjë të mirën» (3)

 • 54

  • Lutje për ndihmë nga armiqtë

   • «Perëndia është ndihma ime» (4)

 • 55

  • Lutje kur e tradhton një mik

   • E përbuz një mik i ngushtë (12-14)

   • «Hidhja barrën tënde Jehovait» (22)

 • 56

  • Lutje kur e përndiqnin

   • «Te Perëndia kam besim» (4)

   • ‘Lotët e mi në calikun tënd’ (8)

   • «Ç’mund të më bëjë njeriu?!» (4, 11)

 • 57

  • Kërkesë që Perëndia të tregohet zemërmirë

   • Strehë nën krahët e Perëndisë (1)

   • Armiqtë bien në rrjetën e vet (6)

 • 58

  • Ka një Perëndi që gjykon mbarë tokën

   • Lutje për ndëshkimin e të ligjve (6-8)

 • 59

  • Perëndia, mburoja dhe streha jonë

   • ‘Mos u trego mëshirë tradhtarëve’ (5)

   • «Do të këndoj për forcën tënde» (16)

 • 60

  • Perëndia nënshtron armiqtë

   • «Është e kotë të presësh shpëtimin nga njeriu» (11)

   • «Falë Perëndisë do të marrim fuqi» (12)

 • 61

  • Perëndia, kullë e fortë kundër armiqve

   • «Në tendën tënde do të jem mysafir» (4)

 • 62

  • Shpëtimi i vërtetë vjen nga Perëndia

   • «Në heshtje pres veç Perëndinë» (1, 5)

   • ‘Perëndisë zbrazja zemrën!’ (8)

   • Njerëzit s’janë veçse avull (9)

   • Mos besoni te pasuria (10)

 • 63

  • Mall për Perëndinë

   • «Dashuria jote besnike është më e mirë se vetë jeta» (3)

   • ‘I ngopur me pjesën më të mirë’ (5)

   • Të meditojmë për Perëndinë gjatë natës (6)

   • ‘Shpirti s’më ndahet nga Perëndia’ (8)

 • 64

  • Mbrojtje nga sulmet e fshehta

   • «Perëndia do t’i qëllojë» (7)

 • 65

  • Perëndia kujdeset për tokën

   • «Dëgjues i lutjes» (2)

   • «Lum ai që ti e zgjedh» (4)

   • Mirësia e Perëndisë rrjedh lumë (11)

 • 66

  • Veprat e mahnitshme të Perëndisë

   • «Ejani dhe shihni veprat e Perëndisë!» (5)

   • «Do t’i mbaj zotimet që kam marrë» (13)

   • Perëndia i dëgjon lutjet (18-20)

 •   67

  • Skajet e tokës do të nderojnë Perëndinë

   • Udha e Perëndisë do të njihet (2)

   • ‘Gjithë popujt lëvdofshin Perëndinë’ (3, 5)

   • «Perëndia do të na bekojë» (6, 7)

 • 68

  • ‘U hallakatshin armiqtë e Perëndisë’

   • «Ati i jetimëve» (5)

   • Perëndia u jep strehë fillikatëve (6)

   • Gratë shpallin lajmin e mirë (11)

   • «Dhurata në njerëz» (18)

   • ‘Jehovai mban barrën tonë’ (19)

 • 69

  • Lutje për shpëtim

   • «Zelli për shtëpinë tënde më ka përpirë» (9)

   • «Përgjigjmu shpejt!» (17)

   • «Për të shuar etjen më sollën uthull» (21)

 • 70

  • Kërkesë e ngutshme për ndihmë

   • «Vepro shpejt për mua» (5)

 • 71

  • Siguria e të moshuarve

   • Besim te Perëndia që nga rinia (5)

   • «Kur të më lënë fuqitë» (9)

   • ‘Perëndia më ka mësuar që nga rinia’ (17)

 • 72

  • Mbretërimi paqësor i mbretit të Perëndisë

   • «I drejti do të lulëzojë» (7)

   • Nënshtetas nga deti në det (8)

   • Do t’i çlirojë nga dhuna (14)

   • Në tokë do të ketë drithë me bollëk (16)

   • Emri i Perëndisë lëvdohet në jetë të jetëve (19)

 • 73

  • Një shërbëtor i Perëndisë ndreq pikëpamjen e vet

   • «Për pak më shkanë këmbët» (2)

   • «Ndjenja të trazuara ma rëndonin shpirtin» (14)

   • ‘Derisa hyra në shenjtëroren e Perëndisë’ (17)

   • Të ligjtë janë në vende të rrëshqitshme (18)

   • Është mirë t’i afrohemi Perëndisë (28)

 • 74

  • Lutje që Perëndia të kujtojë popullin e tij

   • Vepra të Perëndisë kur ka sjellë shpëtim (12-17)

   • «Mos harro si të ka përbuzur armiku» (18)

 • 75

  • Perëndia gjykon me drejtësi

   • Të ligjtë do të pinë kupën e Jehovait (8)

 • 76

  • Perëndia triumfon mbi armiqtë e Sionit

   • Perëndia shpëton zemërbutët (9)

   • Armiqtë krenarë do të poshtërohen (12)

 • 77

  • Lutje në kohë vuajtjesh

   • Të meditojmë për veprat e Perëndisë (11, 12)

   • «Cili perëndi është kaq madhështor?» (13)

 • 78

  • Izraeli s’tregoi besim; Perëndia u kujdes

   • ‘Do t’i tregojmë brezit që do të vijë’ (2-8)

   • «Nuk treguan besim te Perëndia» (22)

   • ‘Gruri i qiellit’ (24)

   • «Ia copëtuan zemrën të Shenjtit të Izraelit» (41)

   • Nga Egjipti në Tokën e Premtuar (43-55)

   • «E sfidonin pareshtur Perëndinë» (56)

 • 79

  • Lutje kur popullin e Perëndisë e sulmuan kombet

   • «Na poshtërojnë» (4)

   • ‘Na ndihmo për hir të emrit tënd’ (9)

   • «Kthejua shtatëfish fqinjëve tanë» (12)

 • 80

  • Lutje drejtuar Bariut të Izraelit për pëlqimin e tij

   • «O Perëndi, na jep sërish pëlqimin tënd» (3)

   • Izraeli si një hardhi për Perëndinë (8-15)

 • 81

  • Nxitje për t’u bindur

   • Mos adhuro perëndi të huaja (9)

   • ‘Ah, sa do të doja të më dëgjonit’ (13)

 • 82

  • Thirrje për të gjykuar me drejtësi

   • Perëndia gjykon në mes të «perëndive» (1)

   • «Mbroni të përvuajturit» (3)

   • «Ju jeni perëndi» (6)

 • 83

  • Lutje përballë sulmit të armiqve

   • «O Perëndi, mos hesht» (1)

   • Armiqtë, si lëmsh gjembaçësh (13)

   • Emri i Perëndisë është Jehova (18)

 • 84

  • Mall për tabernakullin e Perëndisë

   • Një levit dëshiron të jetë si një zog (3)

   • «Një ditë në oborret e tua» (10)

   • ‘Perëndia është diell e mburojë’ (11)

 • 85

  • Lutje për pëlqimin e Perëndisë

   • Perëndia do t’u shpallë paqen besnikëve (8)

   • Dashuria takohet me besnikërinë (10)

 • 86

  • S’ka asnjë perëndi si Jehovai

   • Jehovai mezi pret të falë (5)

   •  Të gjitha kombet do të adhurojnë Jehovain (9)

   • «Mësomë udhën tënde» (11)

   • «Më jep një zemër të vetme» (11)

 • 87

  • Sioni, qyteti i Perëndisë së vërtetë

   • Ata që lindin në Sion (4-6)

 • 88

  • Lutje për të shpëtuar nga vdekja

   • «Jeta ime është buzë Varrit» (3)

   • ‘Çdo mëngjes ty të lutem’ (13)

 • 89

  • Këndojmë për dashurinë besnike të Jehovait

   • Besëlidhja me Davidin (3)

   • Pasardhësi i Davidit do të qëndrojë përjetë (4)

   • I mirosuri i Perëndisë e quan «Ati im» (26)

   • Besëlidhja davidike është e sigurt (34-37)

   • Njeriu s’i shpëton dot varrit (48)

 • 90

  • Perëndia, i përjetshëm; njeriu, jetëshkurtër

   • Një mijë vjet janë si e djeshmja (4)

   • Njeriu jeton 70-80 vjet (10)

   • «Na mëso si t’i numërojmë ditët» (12)

 • 91

  • Mbrojtje në vendin e fshehtë të Perëndisë

   • ‘Ai do të të çlirojë nga gjahtari i zogjve’ (3)

   • Strehë nën krahët e Perëndisë (4)

   • I sigurt, ndonëse mijëra bien (7)

   • Engjëjt urdhërohen të na ruajnë (11)

 • 92

  • Jehovai, i lartësuar në jetë të jetëve

   • Veprat e mëdha dhe mendimet e tij të thella (5)

   • ‘I drejti do të lulëzojë si një pemë’ (12)

   • Të moshuarit do të vazhdojnë të jenë të frytshëm (14)

 • 93

  • Mbretërimi i madhërishëm i Jehovait

   • «Jehovai është bërë Mbret!» (1)

   • ‘Përkujtuesit e tu janë të denjë për besim’ (5)

 • 94

  • Lutje për hakmarrje nga Perëndia

   • «Deri kur do të ngazëllojnë të ligjtë?» (3)

   • Ndreqja nga Jehovai sjell lumturi (12)

   • Perëndia nuk do ta harrojë popullin e vet (14)

   • ‘Kurdisin të keqen në emër të ligjit’ (20)

 • 95

  • Adhurimi i vërtetë kërkon bindje

   • ‘Nëse e dëgjoni zërin e tij’ (7)

   • «Mos e ngurtësoni zemrën» (8)

   • «Nuk do të hyjnë në pushimin tim» (11)

 • 96

  • «Këndojini Jehovait një këngë të re»

   • Jehovai, i denjë të lëvdohet mbi këdo (4)

   • Perënditë e popujve janë të kota (5)

   • Adhuroni të stolisur me veshje të shenjta (9)

 • 97

  • Jehovai, i lartësuar mbi perënditë e tjera

   • «Jehovai është bërë Mbret!» (1)

   • Të duam Jehovain, të urrejmë të keqen (10)

   • Dritë për të drejtin (11)

 • 98

  • Jehovai, Shpëtimtar dhe Gjykatës i drejtë

   • Shpëtimi nga Jehovai është bërë i njohur (2, 3)

 • 99

  • Jehovai, Mbreti i shenjtë

   • I ulur në fron mbi kerubinët (1)

   • Një Perëndi që fal dhe ndëshkon (8)

 • 100

  • Të falënderojmë Krijuesin

   • «Shërbejini Jehovait me gëzim!» (2)

   • ‘Na ka bërë Perëndia’ (3)

 • 101

  • Një mbret që vepron me integritet

   • ‘Do ta kem zët arrogancën’ (5)

   • ‘Do t’i shoh me sy të mirë besnikët’ (6)

 • 102

  • Lutje e një të munduari në dëshpërim

   • «Ngjaj si një zog vetmitar» (7)

   • «Ditët e mia janë si hija që shuhet» (11)

   • «Jehovai do ta rindërtojë Sionin» (16)

   • Jehovai do të mbetet përgjithmonë (26, 27)

 • 103

  • «Lëvdo Jehovain, o shpirti im!»

   • Perëndia i largon fajet tona (12)

   • Mëshira atërore e Perëndisë (13)

   • Perëndia s’harron që jemi pluhur (14)

   • Froni dhe mbretëria e Jehovait (19)

   • Engjëjt zbatojnë fjalën e Perëndisë (20)

 • 104

  • Lavde Perëndisë për mrekullitë e krijimit

   • Toka do të mbetet përjetë (5)

   • Verë dhe bukë për njeriun (15)

   • «Sa të shumta janë veprat e tua!» (24)

   • «Po t’ua heqësh frymën, marrin fund» (29)

 • 105

  • Veprat besnike të Jehovait për popullin e tij

   • Perëndia kujton besëlidhjen e tij (8-10)

   • «Mos i prekni të mirosurit e mi» (15)

   • Skllavi Jozef, një mjet në duart e Perëndisë (17-22)

   •  Mrekullitë e Perëndisë në Egjipt (23-36)

   • Eksodi i Izraelit nga Egjipti (37-39)

   • Perëndia kujton premtimin abrahamik (42)

 • 106

  • Izraelitët nuk tregojnë çmueshmëri

   • I harruan shpejt veprat e Perëndisë (13)

   • Këmbejnë lavdinë e Perëndisë me shëmbëlltyrën e një demi (19, 20)

   • S’besuan në premtimin e Perëndisë (24)

   • Nisën të adhuronin Baalin (28)

   • Fëmijët ua flijonin demonëve (37)

 • 107

  • Falënderoni Perëndinë për veprat e tij të mrekullueshme

   • U priu në udhën e drejtë (7)

   • Ia shoi etjen të eturit dhe ngopi të uriturin (9)

   • I nxori nga terri (14)

   • Dërgonte fjalën e tij që t’i shëronte (20)

   • E mbron të varfrin nga shtypja (41)

 • 108

  • Lutje për fitore ndaj armiqve

   • Kot ta presësh shpëtimin nga njeriu (12)

   • «Falë Perëndisë do të marrim fuqi» (13)

 • 109

  • Lutja e një njeriu të brengosur

   • «Tjetërkush ia marrtë detyrën!» (8)

   • Perëndia i qëndron në të djathtë të varfrit (31)

 • 110

  • Mbret dhe prift si Melkisedeku

   • ‘Mbretëro mes armiqve të tu’ (2)

   • Të rinjtë si bulëza vese ofrohen vullnetarisht (3)

 • 111

  • Të lëvdojmë Jehovain për veprat e tij të mëdha

   • Emri i Perëndisë është i shenjtë dhe madhështor (9)

   • Nderimi i thellë për Jehovain, hapi i parë drejt mençurisë (10)

 • 112

  • I drejti e nderon thellësisht Jehovain

   • Atij që jep hua me bujari, i shkon mbarë (5)

   • «I drejti do të kujtohet gjithnjë» (6)

   • Bujari i jep të varfrit (9)

 • 113

  • Perëndia e ngre të përvuajturin

   • Emri i Jehovait të lëvdohet përgjithmonë (2)

   • Perëndia përkulet (6)

 • 114

  • Izraeli del nga Egjipti

   • Deti ia mbathi (5)

   • Malet kërcyen si desh (6)

   • Shkëmbin prej stralli e ktheu në burime uji (8)

 • 115

  • Vetëm Perëndisë duhet t’i jepet lavdi

   • Idhuj të pajetë (4-8)

   • Toka u është dhënë njerëzve (16)

   • Të vdekurit nuk e lëvdojnë Jah (17)

 • 116

  • Këngë mirënjohjeje

   • «Si t’ia kthej Jehovait gjithë të mirat?» (12)

   • «Do të pi nga kupa e shpëtimit» (13)

   • «Zotimet që i kam bërë Jehovait, do t’i mbaj» (14, 18)

   • Vdekja e besnikëve është e shtrenjtë (15)

 • 117

  • Thirrje që të gjitha kombet të lëvdojnë Jehovain

   • Dashuria besnike e Perëndisë, e pakufishme (2)

 • 118

  • Falënderojmë Jehovain për fitoren e tij

   • ‘I thirra për ndihmë Jah, dhe ai m’u përgjigj’ (5)

   • «Jehovai është me mua» (6, 7)

   • Guri që u hodh poshtë do të jetë guri kryesor i qoshes (22)

   • «Ai që vjen në emër të Jehovait» (26)

 • 119

  • Vlerësim për fjalën e çmuar të Perëndisë

   • ‘Si mund ta mbajnë të pastër të rinjtë shtegun e tyre?’ (9)

   • «Përkujtuesit e tu janë të shtrenjtë» (24)

   • «Te fjala jote i kam varur shpresat» (74, 81, 114)

   • «Oh, sa e dua ligjin tënd!» (97)

   • «Kam më shumë gjykim të thellë se tërë mësuesit e mi» (99)

   • «Fjala jote është llambë për këmbët e mia» (105)

   • «Esenca e fjalës sate është e vërteta» (160)

   • Paqe për ata që duan ligjin e Perëndisë (165)

 • 120

  • Një i huaj dëshiron me zjarr paqen

   • ‘Më shpëto nga gjuha që nxjerr veç mashtrime’ (2)

   • «Unë dua paqe» (7)

 • 121

  • Jehovai e ruan popullin e vet

   • «Ndihma më vjen nga Jehovai» (2)

   • Jehovai nuk fle kurrë (3, 4)

 • 122

  • Lutje për paqen e Jerusalemit

   • Gëzimi që vjen kur shkojmë në shtëpinë e Jehovait (1)

   • Një qytet i ndërtuar si një i vetëm (3)

 •  123

  • T’i mbajmë sytë te Jehovai për mëshirë

   • ‘Si shërbëtorët, i mbajmë sytë te Jehovai’ (2)

   • «Kemi gëlltitur gjithë atë përçmim» (3)

 • 124

  • «Po të mos kishte qenë Jehovai me ne»

   • ‘Gracka u prish, ne ia mbathëm’ (7)

   • «Ndihma jonë është emri i Jehovait» (8)

 • 125

  • Jehovai e mbron popullin e vet

   • «Si malet rrethojnë Jerusalemin» (2)

   • «Paqja qoftë mbi Izraelin!» (5)

 • 126

  • Kthimi i gëzueshëm i Sionit

   • «Jehovai ka bërë gjëra madhështore» (3)

   • Nga të qarat, në britma gëzimi (5, 6)

 • 127

  • Pa Perëndinë gjithçka është e kotë

   • «Po s’e ndërtoi Jehovai shtëpinë» (1)

   • Fëmijët, dhuratë nga Perëndia (3)

 • 128

  • «Lum kush nderon thellësisht Jehovain»

   • Gruaja si hardhi e frytshme (3)

   • «Gëzofsh begatinë e Jerusalemit!» (5)

 • 129

  • I sulmuar, por jo i mundur

   • Ata që e urrejnë Sionin, do të turpërohen (5)

 • 130

  • «Në kulmin e dëshpërimit të thërras»

   • «Po t’i mbaje sytë te fajet» (3)

   • Jehovai fal me të vërtetë (4)

   • «Pres me padurim Jehovain» (6)

 • 131

  • Aq i kënaqur sa një foshnjë

   • Nuk rend pas gjërave tepër të mëdha (1)

 • 132

  • Zgjidhet Davidi dhe Sioni

   • «Mos e hidh poshtë të mirosurin tënd» (10)

   • Priftërinjtë e Sionit stolisen me shpëtim (16)

 • 133

  • Të banojmë së bashku në unitet

   • Si vaji në kokën e Aronit (2)

   • Si vesa e Hermonit (3)

 • 134

  • Të lëvdojmë Perëndinë gjatë netëve

   • «Të shenjtë teksa ngrini duart për t’u lutur» (2)

 • 135

  • Të lëvdojmë Jah për madhështinë e tij

   • Shenja e mrekulli kundër Egjiptit (8, 9)

   • «Emri yt do të qëndrojë përgjithmonë» (13)

   • Idhuj të pajetë (15-18)

 • 136

  • Dashuria besnike e Jehovait zgjat përjetë

   • Qiejt dhe toka janë bërë me mjeshtëri (5, 6)

   • Faraoni vdiq në Detin e Kuq (15)

   • Perëndia i kujton ata që ndihen përtokë (23)

   • I jep ushqim çdo krijese (25)

 • 137

  • Buzë lumenjve të Babilonisë

   • S’këndojnë asnjë këngë të Sionit (3, 4)

   • Babilonia do të rrënohet (8)

 • 138

  • Jehovai merakoset për ne

   • ‘Ti iu përgjigje lutjes sime’ (3)

   • ‘Edhe mes rreziqeve, ti më shpëton’ (7)

 • 139

  • Perëndia i njeh mirë shërbëtorët e vet

   • Nuk rendim dot larg frymës së Perëndisë (7)

   • «Jam krijuar kaq mrekullisht» (14)

   • ‘Ti më pe kur isha embrion’ (16)

   • «Më pri në udhën e përjetësisë» (24)

 • 140

  • Jehovai, Shpëtimtari i fuqishëm

   • Njerëzit e këqij janë si gjarpërinjtë (3)

   • Të dhunshmit do të zhduken (11)

 • 141

  • Lutje për mbrojtje

   • «Qoftë lutja ime si temjan» (2)

   • Korrigjimi i të drejtit është si vaji (5)

   • Të ligjtë bien në rrjetat e tyre (10)

 • 142

  • Lutje për çlirim nga përndjekësit

   • «S’kam vend ku t’ia mbath» (4)

   • «Veç ty të kam» (5)

 • 143

  • I etur për Perëndinë

   • ‘Shqyrtoj veprat e tua’ (5)

   • «Më mëso të bëj vullnetin tënd» (10)

   • «Më pri me frymën tënde» (10)

 • 144

  • Lutje për fitore

   • ‘Ç’është vdekatari?!’ (3)

   • ‘U hallakatshin armiqtë!’ (6)

   • Populli i Jehovait është i lumtur! (15)

 • 145

  • Të lëvdojmë Perëndinë, Mbretin e madh

   • ‘Do t’i bëj jehonë madhështisë së Perëndisë’ (6)

   • «Jehovai është i mirë me të gjithë» (9)

   • Besnikët do të të thurin lavde (10)

   • Mbretëria e përjetshme e Perëndisë (13)

   • Dora e Perëndisë plotëson çdo dëshirë (16)

 • 146

  • Të besojmë te Perëndia, jo te njeriu

   • Kur njeriu vdes, mendimet e tij marrin fund (4)

   •  Perëndia i ngre ata që janë kërrusur nga hallet (8)

 • 147

  • Të lëvdojmë Perëndinë për veprat e tij të dashura e të fuqishme

   • Ai i shëron zemërthyerit (3)

   • Ai i thërret me emër të gjitha yjet (4)

   • Ai dërgon borën porsi pambuk (16)

 • 148

  • I gjithë krijimi të lëvdojë Jehovain

   • ‘Lëvdojeni, të gjithë ju engjëj’ (2)

   • ‘Lëvdojeni, ti diell, ti hënë, ju yje!’ (3)

   • Të lëvdojnë Perëndinë të rinj e të moshuar (12, 13)

 • 149

  • Këngë lavdie për fitoren e Perëndisë

   • Perëndisë i gëzon zemra për popullin e tij (4)

   • Besnikëve të Perëndisë u takon nderimi (9)

 • 150

  • «Çdo gjë që merr frymë, le të lëvdojë Jah!»

   • Halelujah! (1, 6)