2020-07-01

TË RINJTË PYESIN

A ta lë shkollën më mirë?

Përgjigjja është më komplekse seç ta pret mendja.

2020-06-30

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

Shtator 2020

2020-06-23

KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM

Shtator 2020

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 2 nëntor–6 dhjetor 2020.

2020-06-18

PËRGJIGJE PËR PYETJE RRETH BIBLËS

Kush ishte Maria Magdalena?

Disa ide të zakonshme për të nuk mbështeten nga Shkrimet.

2020-06-16

SHPJEGIM I VARGJEVE TË BIBLËS

Shpjegimi i Eksodit 20:12—«Ndero babanë dhe nënën tënde»

Bashkë me urdhërim u dha edhe një premtim, që të kishin një arsye më shumë pse t’i bindeshin.

2020-06-11

SHPJEGIM I VARGJEVE TË BIBLËS

Shpjegimi i Jeremisë 29:11—«I njoh mendimet që kam për ju»

A e vendos Perëndia të ardhmen e çdo individi?

2020-06-09

PËRGJIGJE PËR PYETJE RRETH BIBLËS

Si duket Djalli?

Mos përshkruhet në Bibël si dragua ose luan që të kuptojmë ç’pamje ka?

2020-06-09

MARTESA DHE FAMILJA

Si ta lësh punën «në punë»?

Pesë sugjerime si të mos e lësh punën të ndërhyjë në martesën tënde.