Materiale të reja

2021-06-11

TEMA TË TJERA

A po vjen fundi i botës? Çfarë është Apokalipsi?

Edhe pse Bibla thotë se toka do të qëndrojë përgjithmonë, ekziston një botë që do të marrë fund.

2021-06-09

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

Shtator–tetor 2021

2021-06-03

ZGJOHUNI!

Këshilla të mençura për një jetë të lumtur

Krijuesi ynë ia tejkalon kujtdo në mençuri. Shih si po ndihmon shumë veta që të gjejnë lumturinë e vërtetë.

2021-06-01

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Misionarët shkojnë «deri në skajin më të largët të tokës»

Kemi mbi 3.000 misionarë në fushë, që shërbejnë anekënd botës. Si plotësohen nevojat e tyre?

2021-05-31

TË RINJTË PYESIN

A duhet të pagëzohem?—Përgatitja për pagëzim

Përdor këto pyetje që të përcaktosh nëse je gati për t’u pagëzuar.

2021-05-27

SHPJEGIM I VARGJEVE TË BIBLËS

Shpjegimi i Romakëve 5:8​—«Kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne»

Meqë kemi prirjen të mendojmë e të veprojmë në mënyra që bien ndesh me normat e drejta të Perëndisë, si mund të gëzojmë një marrëdhënie të mirë me Të tani e përgjithmonë?

2021-05-26

SHPJEGIM I VARGJEVE TË BIBLËS

Shpjegimi i Gjonit 14:6—«Unë jam udha, e vërteta dhe jeta»

Pse duhet të pranojë rolin jetësor të Jezuit ai që dëshiron të adhurojë Jehovain?

2021-05-25

KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM

Gusht 2021

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 27 shtator–31 tetor 2021.

2021-05-24

PËRGJIGJE PËR PYETJE RRETH BIBLËS

Ku mund të gjej shpresë?

Një burim i besueshëm shprese të përmirëson jetën sot dhe të jep siguri për të ardhmen.

2021-05-17

KËNGË

Si trup i vetëm

Pavarësisht nga sprovat dhe përndjekjet, ne qëndrojmë të bashkuar si një trup i vetëm.

2021-05-17

PËRGJIGJE PËR PYETJE RRETH BIBLËS

Çfarë thotë Bibla për hakmarrjen?

Këshillat e Biblës kanë ndihmuar shumë veta ta mposhtin dëshirën për hakmarrje.