Kalo te përmbajtja

Lexime nga Bibla në formë drame

Përfytyroji tregimet e Biblës me këto incizime që mund të shkarkohen, të cilat kanë efekte zanore, muzikë origjinale dhe një përshkrim të ngjarjeve. Disponohen edhe video në gjuhë të shenjave.

Zgjidh një gjuhë nga kutia e gjuhëve dhe kliko butonin Kërko për të parë cilat lexime nga Bibla në formë drame disponohen në atë gjuhë. Shkruaj një pjesë të titullit ose të librit të Biblës për të parë leximet nga Bibla që përkojnë.

 

PAMJA