Fëmijët

BËHU MIK I JEHOVAIT

SHIKOJI TË GJITHA

Jehovai është Ati ynë

Jehovai është si një baba i dashur që të dëgjon dhe merakoset për ty.

BËHU MIK I JEHOVAIT—KËNGË

SHIKOJI TË GJITHA

Vrapoj te Jehovai

Jehovai mund të të ndihmojë t’i kthesh ndjenjat negative në pozitive.