Kalo te përmbajtja

Përgjigje për pyetje rreth Biblës

Çfarë mëson vërtet Bibla? Zgjidh një pyetje nga kategoritë e mëposhtme.

Çfarë është Rregulla e Artë?

Kur dha Rregullën e Artë, Jezui po fliste për mënyrën si do të trajtonim jo vetëm njerëzit në përgjithësi, por madje edhe armiqtë.

Çfarë është Rregulla e Artë?

Kur dha Rregullën e Artë, Jezui po fliste për mënyrën si do të trajtonim jo vetëm njerëzit në përgjithësi, por madje edhe armiqtë.

Besimi dhe adhurimi

Studio Biblën me Dëshmitarët e Jehovait

Pse ta studiosh Biblën?

Bibla po u jep përgjigje për pyetjet e rëndësishme të jetës miliona njerëzve anembanë botës. A dëshiron të jesh mes tyre?

Si zhvillohet një studim biblik?

Dëshmitarët e Jehovait janë të njohur kudo për programin falas të studimit të Biblës që ofrojnë. Shiko si zhvillohet.

Kërko një takim me Dëshmitarët e Jehovait

Diskuto për një temë nga Bibla me Dëshmitarët e Jehovait ose provo programin tonë falas të studimit të Biblës.