Kalo te përmbajtja

Përgjigje për pyetje rreth Biblës

Çfarë mëson vërtet Bibla? Zgjidh një pyetje nga kategoritë e mëposhtme.

Çfarë thotë Bibla për tatuazhet?

A të pëlqejnë tatuazhet? Cilat janë disa parime të Biblës që duhet të shqyrtosh?

Çfarë thotë Bibla për tatuazhet?

A të pëlqejnë tatuazhet? Cilat janë disa parime të Biblës që duhet të shqyrtosh?

Besimi dhe adhurimi

Studio Biblën

Pse ta studiosh Biblën?

Bibla po u jep përgjigje për pyetjet e rëndësishme të jetës miliona njerëzve anembanë botës. A dëshiron të jesh mes tyre?

Si zhvillohet një studim biblik?

Dëshmitarët e Jehovait janë të njohur kudo për programin falas të studimit të Biblës që ofrojnë. Shiko si zhvillohet.

Kërko një takim

Diskuto një pyetje rreth Biblës ose mëso më shumë për Dëshmitarët e Jehovait.