Kalo te përmbajtja

Jeta dhe shërbimi ynë i krishterë—Fletëstudimi për mbledhje

Fletëstudimi për mbledhjen «Jeta dhe shërbimi» përmban programin dhe materialin e studimit për leximin javor të Biblës, si edhe një nga mbledhjet javore të Dëshmitarëve të Jehovait.

 

PAMJA

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»

REFERIMET E «FLETËSTUDIMIT PËR MBLEDHJEN 'JETA DHE SHËRBIMI'»