Ndihma online

Përdorimi i JW.ORG

Mëso si të përdorësh veçoritë e sitit jw.org. Përdor udhëzimet që shpjegohen me hapa dhe sugjerimet që të ndihmojnë të lundrosh në sit, të kërkosh e të shkarkosh material. Gjej përgjigje për pyetje që bëhen më shpesh për jw.org.

JW Broadcasting

Merr ndihmë për televizionin e Dëshmitarëve të Jehovait në Internet, tv.jw.org. Mëso më shumë rreth kanaleve streaming, si të hapësh videot që dëshiron dhe veçoritë e tjera.

JW Library

Lexo dhe studio Biblën duke përdorur Përkthimin Bota e Re. Krahaso disa përkthime të Biblës me njëra tjetrën.

JW Library Sign Language

Shkarko, organizo dhe hap Biblën e botime të tjera në gjuhën e shenjave me anë të aplikacionit tonë për pajisje portative.

Biblioteka Watchtower

Koleksion me përkthime të Biblës, libra dhe mjete të dobishme kërkimi për studimin e Biblës.

JW Language

Ky aplikacion përmban materiale praktike për shërbimin në shumë gjuhë. Aty përfshihen karta elektronike, kthimi i germave në formatin latin, dhe gjëra të tjera.