Kalo te përmbajtja

A do të shkatërrohet toka?

Mund të habitesh nga ajo që thotë Bibla.

Merr përgjigje

Lexo Biblën online

Shqyrto veçoritë e Përkthimit Bota e Re, një Bibël e saktë dhe e lehtë për t’u lexuar.

Lexo Biblën online

Shqyrto veçoritë e Përkthimit Bota e Re, një Bibël e saktë dhe e lehtë për t’u lexuar.

Shih materialet më të fundit në sitin tonë.

Shih materialet e reja

Provo Kursin tonë për Studimin e Biblës

Fillo një kurs falas interaktiv për Biblën me ndihmën e një mësuesi.

Kërko një takim

Diskuto një pyetje rreth Biblës ose mëso më shumë për Dëshmitarët e Jehovait.

Ndiq një mbledhje

Mëso më shumë rreth mbledhjeve tona. Gjej vendin më të afërt ku mbahen mbledhjet tona.

Dëshmitarët e Jehovait—Cilët jemi?

Ndonëse vijmë nga qindra prejardhje etnike e formime kulturore, na bashkojnë qëllime të përbashkëta. Mbi të gjitha duam të nderojmë Jehovain, Perëndinë e Biblës dhe Krijuesin e gjithçkaje. Bëjmë çmos të imitojmë Jezu Krishtin dhe jemi krenarë që quhemi të krishterë. Secili nga ne u kushton kohë rregullisht njerëzve që t’i ndihmojmë të mësojnë për Biblën dhe për Mbretërinë e Perëndisë. Meqenëse japim dëshmi ose flasim për Perëndinë Jehova dhe për Mbretërinë e tij, njihemi si Dëshmitarë të Jehovait.

Kërko në sitin tonë. Lexo Biblën online. Mëso më shumë për ne dhe për bindjet tona.

 

Dy Dëshmitarë të Jehovait i predikojnë një burri në orizore.