Kalo te përmbajtja

Muzikë për të adhuruar Perëndinë

Luaj ose shkarko këngë që përdoren për të lëvduar e për të adhuruar Perëndinë Jehova. Këtu mund të gjesh muzikë vokale, orkestrale dhe instrumentale, si edhe pentagramë.

 

KËNGË

Si trup i vetëm

Pavarësisht nga sprovat dhe përndjekjet, ne qëndrojmë të bashkuar si një trup i vetëm.

KËNGË

Si trup i vetëm

Pavarësisht nga sprovat dhe përndjekjet, ne qëndrojmë të bashkuar si një trup i vetëm.

Zemra ime i këndon Jehovait

Original Songs

Këndojini Jehovait