Kalo te përmbajtja

Muzikë për të adhuruar Perëndinë

Luaj ose shkarko këngë që përdoren për të lëvduar e për të adhuruar Perëndinë Jehova. Këtu mund të gjesh muzikë vokale, orkestrale dhe instrumentale, si edhe pentagramë.

 

KËNGË

Një zemër na bashkon

Të bashkuar në një zemër me njëri-tjetrin nën krahët e Jehovait mund t’i bëjmë ballë çdo stuhie në jetë.

KËNGË

Një zemër na bashkon

Të bashkuar në një zemër me njëri-tjetrin nën krahët e Jehovait mund t’i bëjmë ballë çdo stuhie në jetë.

Zemra ime i këndon Jehovait

Këngë

Këndojini Jehovait