Kalo te përmbajtja

Muzikë për të adhuruar Perëndinë

Luaj ose shkarko këngë që përdoren për të lëvduar e për të adhuruar Perëndinë Jehova. Këtu mund të gjesh muzikë vokale, orkestrale dhe instrumentale, si edhe pentagramë.

 

KËNGË

Nuk mund të hesht

Beso te Jehovai dhe prediko pavarësisht nga frika.

KËNGË

Nuk mund të hesht

Beso te Jehovai dhe prediko pavarësisht nga frika.

Zemra ime i këndon Jehovait

Këngë

Këndojini Jehovait