Kalo te përmbajtja

Seri me artikuj

Kërko dhe lexo artikuj që flasin për Biblën, për vlerën e saj praktike dhe për veprimtaritë e Dëshmitarëve të Jehovait. Zgjidh gjuhën tek ikona e gjuhëve, që të lexosh artikujt e disponueshëm në atë gjuhë.

 

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Nuk dëgjojnë, por nuk janë lënë në harresë

Kemi video në mbi 100 gjuhë të shenjave. Si i prodhojmë dhe si i shpërndajmë ato?

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Nuk dëgjojnë, por nuk janë lënë në harresë

Kemi video në mbi 100 gjuhë të shenjave. Si i prodhojmë dhe si i shpërndajmë ato?