Kalo te përmbajtja

Seri me artikuj

Kërko dhe lexo artikuj që flasin për Biblën, për vlerën e saj praktike dhe për veprimtaritë e Dëshmitarëve të Jehovait. Zgjidh gjuhën tek ikona e gjuhëve, që të lexosh artikujt e disponueshëm në atë gjuhë.

 

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Një kuti e vogël që shpërndan ushqimin besimforcues

Tani shumë Dëshmitarë të Jehovait mund të shkarkojnë botime dixhitale edhe pa u lidhur me internetin.

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Një kuti e vogël që shpërndan ushqimin besimforcues

Tani shumë Dëshmitarë të Jehovait mund të shkarkojnë botime dixhitale edhe pa u lidhur me internetin.