Kalo te përmbajtja

Bibla online

Lexo dhe dëgjo Biblën online ose shkarko falas incizime audio dhe video të Biblës në gjuhën e shenjave. Shkrimet e Shenjta—Përkthimi Bota e Re është një përkthim i Biblës i saktë dhe i kuptueshëm. Është botuar i plotë ose pjesërisht në më shumë se 210 gjuhë. Janë shpërndarë mbi 240 milionë kopje.

PAMJA

SHKRIMET E SHENJTA—PËRKTHIMI BOTA E RE