Kalo te përmbajtja

Historia dhe Bibla

Mënyra si është ruajtur, përkthyer e shpërndarë Bibla, është unike. Gjithashtu, zbulime të reja vazhdojnë të vërtetojnë saktësinë e saj historike. Pavarësisht nga prejardhja jote fetare, do të shohësh që Bibla është komplet ndryshe nga librat e tjerë.

TEMA TË TJERA

A është i saktë tregimi i Biblës për mërgimin e judenjve në Babiloni?

A i mbështetin veprat e referimit kushtet e jetesës që parashikoi Perëndia për judenjtë gjatë mërgimit në Babiloni?

TEMA TË TJERA

A është i saktë tregimi i Biblës për mërgimin e judenjve në Babiloni?

A i mbështetin veprat e referimit kushtet e jetesës që parashikoi Perëndia për judenjtë gjatë mërgimit në Babiloni?

Botime

Bibla: Cili është mesazhi i saj?

Cili është mesazhi kryesor i Biblës?