Kalo te përmbajtja

Historia dhe Bibla

Mënyra si është ruajtur, përkthyer e shpërndarë Bibla, është unike. Gjithashtu, zbulime të reja vazhdojnë të vërtetojnë saktësinë e saj historike. Pavarësisht nga prejardhja jote fetare, do të shohësh që Bibla është komplet ndryshe nga librat e tjerë.

KULLA E ROJËS

Emri i Perëndisë bëhet i njohur në suahili

Mëso se si u fut emri i Perëndisë, Jehova, në Biblën në gjuhën suahili.

KULLA E ROJËS

Emri i Perëndisë bëhet i njohur në suahili

Mëso se si u fut emri i Perëndisë, Jehova, në Biblën në gjuhën suahili.

Saktësia historike e Biblës

Botime

Bibla: Cili është mesazhi i saj?

Cili është mesazhi kryesor i Biblës?