Kalo te përmbajtja

Martesa dhe familja

Bibla, një libër për të gjithë njerëzit, ofron këshilla praktike që mund të ta përmirësojnë martesën dhe të ndihmojnë të rritësh fëmijët. a

a Në këtë pjesë emrat e disa personave të përmendur më sipër, janë ndryshuar.

MARTESA DHE FAMILJA

Mbroje fëmijën nga pornografia

Mund të jetë më e lehtë nga ç’mendon që fëmijët të ekspozohen ndaj pornografisë. Ç’duhet të dish dhe ç’mund të bësh që të mbrosh fëmijën tënd?

MARTESA DHE FAMILJA

Mbroje fëmijën nga pornografia

Mund të jetë më e lehtë nga ç’mendon që fëmijët të ekspozohen ndaj pornografisë. Ç’duhet të dish dhe ç’mund të bësh që të mbrosh fëmijën tënd?

Rritja e fëmijëve

Botime

Familja jote mund të jetë e lumtur

Ti mund të kesh martesë dhe familje të lumtur duke zbatuar këshillat e Biblës.