Kalo te përmbajtja

Paqja dhe lumturia

Përballë problemeve të ndërlikuara të jetës, lumturia dhe paqja e brendshme mund të duken të paarritshme. E megjithatë, Bibla ka ndihmuar shumë njerëz të përballojnë presionet e përditshme, të pakësojnë vuajtjet fizike dhe emocionale e të bëjnë një jetë domethënëse e me qëllim. Bibla mund të të ndihmojë edhe ty të jesh i lumtur.

TEMA TË TJERA

Shpresë e sigurt për një të ardhme më të mirë

Pse premtimet e Biblës janë ndryshe nga premtimet dhe parashikimet e njerëzve?

TEMA TË TJERA

Shpresë e sigurt për një të ardhme më të mirë

Pse premtimet e Biblës janë ndryshe nga premtimet dhe parashikimet e njerëzve?

Shëndeti fizik dhe mendor

Bibla të ndryshon jetën

Njerëz nga çdo prejardhje shpjegojnë si kanë gjetur kuptimin e jetës e tani gëzojnë një marrëdhënie të mirë me Perëndinë.

Kur të vdes një njeri i dashur

A të ka vdekur një njeri i dashur? A ke nevojë për ndihmë që të përballosh pikëllimin?

Familja jote mund të jetë e lumtur

Ti mund të kesh martesë dhe familje të lumtur duke zbatuar këshillat e Biblës.

Studio Biblën

Pse ta studiosh Biblën?

Bibla po u jep përgjigje për pyetjet e rëndësishme të jetës miliona njerëzve anembanë botës. A dëshiron të jesh mes tyre?

Si bëhet kursi për studimin e Biblës?

Dëshmitarët e Jehovait janë të njohur kudo për kursin falas të studimit të Biblës që ofrojnë. Shiko si bëhet.

Kërko një takim

Diskuto një pyetje rreth Biblës ose mëso më shumë për Dëshmitarët e Jehovait.