Kalo te përmbajtja

Mbretëria e Perëndisë

Çfarë është Mbretëria e Perëndisë?

Lexo pse qeveria e Perëndisë është më e lartë se të gjitha qeveritë njerëzore.

A është Mbretëria e Perëndisë në zemrën tënde?

Ç’kuptim kanë fjalët në Bibël: «Mbretëria e Perëndisë është përbrenda jush?»

Çfarë do të bëjë Mbretëria e Perëndisë?

Mëso çfarë do të bëjë për ty qeveria e Perëndisë kur të sundojë tokën.

Çfarë tregon kronologjia biblike për vitin 1914?

Profecia e ‘shtatë kohëve’ në kapitullin 4 të Danielit përcakton me saktësi një periudhë kritike për sundimin njerëzor.

Paqja në tokë—Si do të vijë?

Mëso për premtimin e Perëndisë për të sjellë paqe në botë me anë të Mbretërisë së tij.

Çfarë janë «çelësat e mbretërisë»?

Ç’rrugë hapën këta çelësa dhe për dobinë e kujt? Kush e bëri këtë?