Kalo te përmbajtja

Besimi dhe adhurimi

Feja

Çfarë është spiritualiteti? A mund ta zhvilloj pa qenë pjesë e një feje?

Ja tri sugjerime për të zhvilluar spiritualitetin. Shiko edhe katër ide të gabuara rreth tij.

A janë njësoj të gjitha fetë? A të drejtojnë të gjitha te Zoti?

Përgjigjen e japin dy faktorë që theksohen në Bibël.

A është e nevojshme t’i përkasësh një feje?

A mund ta adhurojë dikush i vetëm Zotin?

Pse ka kaq shumë fe të krishtere?

A kishte ndër mend këtë Jezui, themeluesi i krishterimit?

Si mund ta gjesh fenë e vërtetë?

Në Bibël gjenden 9 tipare dalluese të së vërtetës fetare.

Kush është antikrishti?

A do të vijë apo tashmë ka ardhur?

Çfarë do të thotë të jesh i shenjtë?

A mund të jemi të shenjtë ne njerëzit e papërsosur?

Lutja

A do të më ndihmojë Perëndia nëse lutem?

A interesohet vërtet Perëndia për problemet tona?

Pse të lutem? A do të më përgjigjet Perëndia?

Nëse Perëndia do t’u përgjigjet apo jo lutjeve të tua, këtë kryesisht e ke ti në dorë.

Si të lutemi—A është lutja «Ati ynë» mënyra më e mirë?

A pranon Perëndia vetëm lutjen «Ati ynë»?

Për çfarë mund të lutem?

Shiko pse Perëndia nuk i sheh shqetësimet personale si gjë pa rëndësi.

Pse të lutemi në emër të Jezuit?

Shiko si lutjet në emër të Jezuit nderojnë Perëndinë dhe si tregojnë respekt për Jezuin.

A duhet t’u lutem shenjtorëve?

Shiko çfarë thotë Bibla se kujt duhet t’i lutemi.

Pse Perëndia nuk i dëgjon disa lutje?

Mëso cilave lloj lutjesh nuk u përgjigjet Perëndia dhe cilët lloj njerëzish nuk i dëgjon.

Shpëtimi

A mjafton të besojmë te Jezui që të shpëtojmë?

Bibla thotë se disa që besojnë te Jezui, nuk do të shpëtojnë. Si ka mundësi?

Çfarë është shpëtimi?

Cila është rruga drejt shpëtimit? Nga çfarë shpëtojmë?

Jezui shpëton​—Si?

Pse kemi nevojë që Jezui të ndërmjetësojë për ne? A mjafton vetëm të besojmë te Jezui që të shpëtojmë?

Pse vdiq Jezui?

Si nxjerrim dobi nga vdekja e tij?

Çfarë është pagëzimi?

Në Bibël janë regjistruar mjaft pagëzime në ujë, duke na zbuluar kështu kuptimin dhe rëndësinë e pagëzimit.

A mëson Bibla se ai që shpëton, ka shpëtuar përgjithmonë?

Jezui dha një ilustrim që i përgjigjet pyetjes.

Ç’do të thotë të lindësh përsëri?

A duhet të lindësh përsëri për t’u bërë i krishterë?

Mëkati dhe falja

Cili ishte mëkati i parë?

Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndisë dhe ua trashëguan gjendjen e tyre mëkatare gjithë pasardhësve, siç ndodh me një defekt gjenetik.

Çfarë është mëkati?

A janë disa mëkate më të rënda se të tjerat?

Ç’do të thotë të falësh?

Bibla tregon pesë hapa që të ndihmojnë të falësh.

A do të më falë Zoti?

Bibla tregon si mund të kemi faljen e Perëndisë.

A mund t’i ndihmojë Bibla ata që i mbytin ndjenjat e fajit?

Ndjenjat e tepruara të fajit mund të të paralizojnë. Që t’ia dalësh mbanë, këta tre hapa mund të të ndihmojnë.

A ekzistojnë «shtatë mëkatet vdekjeprurëse»?

Nga e ka origjinën kjo shprehje? Ku ndryshon mëkati që të çon në vdekje nga ai që nuk të çon në vdekje?

Çfarë është mëkati i pafalshëm?

Si mund ta kuptosh nëse ke kryer mëkatin e pafalshëm?

Cili është kuptimi i ligjit «sy për sy»?

A nxit ligji «sy për sy» që ta vendosësh vetë në vend drejtësinë?

Çfarë thotë Bibla për alkoolin? A është mëkat të pish?

Bibla përmend disa dobi të verës ose të pijeve të tjera alkoolike.

A është mëkat të pish duhan?

Nga ta dimë përgjigjen e kësaj pyetjeje, nëse Bibla nuk e përmend pirjen e duhanit?

Lojërat e fatit​—A janë mëkat?

Meqë Bibla nuk flet me hollësi për lojërat e fatit, nga ta dimë çfarë mendon Zoti për to?

Praktika fetare

Çfarë thotë Bibla për të dhjetat?

Mund të të habitë se çfarë mendojnë njerëzit se thotë Bibla dhe se çfarë thotë në të vërtetë ajo.

A duhet të adhurojmë shëmbëlltyra?

A i intereson Perëndisë nëse përdorim shëmbëlltyra ose idhuj në adhurim?

A duhet ta mbajnë sabatin të krishterët?

Nëse jo, pse Bibla e quan sabatin besëlidhje të përjetshme?

Çfarë thotë Bibla për të folurit në gjuhë të huaja?

A dallohen të krishterët e vërtetë nga kjo dhuratë e frymës?

Çfarë thotë Bibla për agjërimin?

Në cilat rrethana agjëruan disa që përmend Bibla? A u kërkohet të krishterëve të agjërojnë?

Çfarë thotë Bibla për dhurimin?

Cila lloj dhënieje i pëlqen Perëndisë?

Çfarë janë Dhjetë Urdhërimet e Perëndisë?

Kujt iu dhanë ato? A duhet t’i zbatojnë të krishterët?