Kalo te përmbajtja

Ide për adhurimin familjar

Familja jote mund të zbavitet duke mësuar për ngjarje, njerëz dhe vende në Bibël.