Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 9

Pse vuajmë?

«Garën nuk e fitojnë gjithmonë të shpejtët, as betejën të fuqishmit, as të mençurit nuk kanë gjithmonë ushqim, as inteligjentët nuk kanë gjithmonë pasuri, as të diturit nuk kanë gjithmonë sukses, sepse kohët e vështira dhe ngjarjet e papritura i zënë befas të gjithë.»

Eklisiastiu 9:11

«Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu të vetëm dhe vdekja nëpërmjet mëkatit, e kështu vdekja u përhap te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kishin mëkatuar.»

Romakëve 5:12

«Për këtë qëllim u shfaq Biri i Perëndisë, për të zhbërë veprat e Djallit.»

1 Gjonit 3:8

«E gjithë bota dergjet nën pushtetin e të Ligut.»

1 Gjonit 5:19