Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 3

Kush është autori i Biblës?

«Moisiu i hodhi me shkrim të gjitha fjalët e Jehovait.»

Eksodi 24:4

«Danieli pa një ëndërr dhe vegime, ndërsa ishte në gjumë. Atëherë ai e shkroi ëndrrën dhe dokumentoi në mënyrë të plotë atë që pa e dëgjoi.»

Danieli 7:1

«Kur e dëgjuat fjalën e Perëndisë nga ne, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por siç është me të vërtetë, si fjalën e Perëndisë.»

1 Selanikasve 2:13

«I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për të mësuar.»

2 Timoteut 3:16

«Profecitë nuk kanë ardhur kurrë nga iniciativa e njerëzve, por njerëzit kanë thënë mesazhin e Perëndisë, të shtyrë nga fryma e shenjtë.»

2 Pjetrit 1:21