Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Shkurtime të përdorura në shënime

cm

centimetër

g

gram

kg

kilogram

km

kilometër

l

litër

m

metër