Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-A

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Deri në shërbimin e Jezuit

Katër ungjijtë të vënë në radhë kronologjike

Tabelat vijuese kanë harta që tregojnë vendet ku udhëtoi e predikoi Jezui. Shigjetat në harta nuk tregojnë me përpikëri rrugët, por kryesisht tregojnë drejtimin. Simboli rr. do të thotë «rreth» ose «me përafërsi».

Deri në shërbimin e Jezuit

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

3 p.e.s.

Tempulli në Jerusalem

Engjëlli Gabriel i parathotë Zakarisë lindjen e Gjon Pagëzorit

   

1:5-25

 

rr. 2 p.e.s.

Nazaret; Jude

Engjëlli Gabriel i parathotë Marisë lindjen e Jezuit; ajo viziton kushërirën e saj, Elizabetën

   

1:26-56

 

2 p.e.s.

Krahina kodrinore e Judesë

Lind Gjon Pagëzori dhe i vihet emri; Zakaria profetizon; Gjoni në shkretëtirë

   

1:57-80

 

2 p.e.s., rr. 1 tet.

Betlehem

Lind Jezui; «Fjala u bë njeri»

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Pranë Betlehemit; Betlehem

Engjëlli u shpall lajmin e mirë barinjve; engjëjt lëvdojnë Perëndinë; barinjtë vizitojnë foshnjën

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Jezui rrethpritet (ditën e 8-të); prindërit e paraqesin në tempull (pas 40 ditësh)

   

2:21-38

 

1 p.e.s. ose 1 i e.s.

Jerusalem; Betlehem; Egjipt; Nazaret

Vizita e astrologëve; familja ikën në Egjipt; Herodi vret djemtë e vegjël; familja kthehet nga Egjipti dhe vendoset në Nazaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 i e.s., Festa e Kalimit

Jerusalem

Jezui 12-vjeçar pyet mësuesit në tempull

   

2:41-50

 
 

Nazaret

Kthehet në Nazaret; vazhdon t’u nënshtrohet prindërve; mëson zdrukthëtarinë; Maria rrit edhe katër djem të tjerë, si edhe vajza (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29 i e.s., pranverë

Shkretëtirë, lumi Jordan

Gjon Pagëzori fillon shërbimin

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28