Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-E

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i jashtëzakonshëm i Jezuit në Galile (Pjesa 3) dhe Jude

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

32 i e.s., pas Festës së Kalimit

Deti i Galilesë; Betsaidë

Gjatë lundrimit me varkë për në Betsaidë, Jezui paralajmëron për majanë e farisenjve; shëron të verbrin

16:5-12

8:13-26

   

Zona e Cezaresë së Filipit

Çelësat e Mbretërisë; parathotë vdekjen dhe ringjalljen e tij

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Ndoshta m. Hermon

Shpërfytyrimi; Jehovai flet

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Zona e Cezaresë së Filipit

Shëron djalin e pushtuar nga demoni

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galile

Parathotë sërish vdekjen e tij

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaum

Paguan taksën me monedhën nga goja e peshkut

17:24-27

     

Më i madhi në Mbretëri; ilustrimet e deles së humbur dhe të skllavit që nuk fal

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galile-Samari

Rrugës për në Jerusalem u thotë dishepujve të braktisin çdo gjë për hir të Mbretërisë

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Shërbimi i mëvonshëm i Jezuit në Jude

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

32 i e.s., Festa e Tabernakujve (ose e Kasolleve)

Jerusalem

Mëson në festë; dërgohen roja për ta arrestuar

     

7:11-52

Thotë «unë jam drita e botës»; shëron burrin që kishte lindur i verbër

     

8:12–9:41

Ndoshta Jude

Dërgon 70 dishepujt; kthehen të gëzuar

   

10:1-24

 

Jude; Betani

Ilustrimi me samaritanin e mirë; shkon në shtëpinë e Marisë dhe të Martës

   

10:25-42

 

Ndoshta Jude

Mëson sërish lutjen model; ilustrimi i mikut këmbëngulës

   

11:1-13

 

Dëbon demonë me anë të gishtit të Perëndisë; sërish jep vetëm shenjën e Jonait

   

11:14-36

 

Ha darkë me fariseun; dënon hipokrizinë e farisenjve

   

11:37-54

 

Ilustrime: i pasuri i paarsyeshëm, kujdestari besnik

   

12:1-59

 

Në Sabat shëron gruan e kërrusur; ilustrimet e kokrrës së sinapit dhe të majasë

   

13:1-21

 

32 i e.s., Festa e Kushtimit

Jerusalem

Ilustrimi me bariun e mirë dhe me vathën; judenjtë përpiqen ta vrasin me gurë; ikën për në Betaninë matanë Jordanit

     

10:1-39