Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B9

Fuqitë botërore që paratha Danieli

Babilonia

Danieli 2:​32, 36-38; 7:4

607 p.e.s. Mbreti Nabukodonosor shkatërron Jerusalemin

Medo-Persia

Danieli 2:​32, 39; 7:5

539 p.e.s. Pushton Babiloninë

537 p.e.s. Kiri dekreton kthimin e judenjve në Jerusalem

Greqia

Danieli 2:​32, 39; 7:6

331 p.e.s. Aleksandri i Madh pushton Persinë

Roma

Danieli 2:​33, 40; 7:7

63 p.e.s. Sundon mbi Izrael

70 i e.s. Shkatërron Jerusalemin

Anglo-Amerika

Danieli 2:​33, 41-43

1914-1918 Gjatë Luftës I Botërore, vjen në ekzistencë fuqia botërore anglo-amerikane