Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 2

Si të mësosh për Perëndinë?

«Ky libër i Ligjit të mos ndahet nga goja jote. Lexoje nën zë ditë e natë, që të zbatosh me kujdes gjithçka që është shkruar në të. Atëherë do të kesh sukses në udhën tënde, atëherë do të veprosh me mençuri.»

Josiu 1:8

«Ata vazhduan të lexonin me zë librin, Ligjin e Perëndisë së vërtetë, duke e shpjeguar qartë dhe duke i zbërthyer domethënien, kështu e ndihmuan popullin të kuptonte atë që po lexohej.»

Nehemia 8:8

«Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillave të të ligjve . . . , por që gjen ëndje në ligjin e Jehovait dhe e lexon nën zë ditë e natë. . . . çdo gjë që bën, do t’i shkojë mbarë.»

Psalmi 1:​1-3

«Filipi vrapoi afër saj dhe dëgjoi eunukun tek lexonte me zë librin e profetit Isaia, prandaj e pyeti: ‘A e kupton vërtet atë që po lexon?’ Ai iu përgjigj: ‘E si ta kuptoj, nëse dikush nuk ma shpjegon?’»

Veprat 8:​30, 31

«Cilësitë e tij të padukshme shihen qartë që nga krijimi i botës, sepse dallohen nga gjërat që ka bërë​—po, ai ka fuqi të përjetshme dhe është Perëndia i vërtetë​—prandaj ata nuk kanë asnjë justifikim.»

Romakëve 1:20

«Bluaji në mendje këto gjëra, zhytu në to, që përparimin tënd ta shohin qartë të gjithë.»

1 Timoteut 4:15

«Le të interesohemi për njëri-tjetrin, që të nxitemi për të shfaqur dashuri dhe për të bërë vepra të shkëlqyera, e të mos i lëmë pas dore mbledhjet tona.»

Hebrenjve 10:​24, 25

«Nëse ndonjëri nga ju nuk ka mjaft mençuri, t’ia kërkojë pareshtur Perëndisë, e do t’i jepet, sepse ai u jep të gjithëve bujarisht dhe pa i kritikuar.»

Jakovi 1:5