Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 13

Çfarë thotë Bibla për punën?

«A ke parë një njeri të zotin në punën e tij? Ai do të zërë vend para mbretërve, dhe jo para njerëzve të zakonshëm.»

Proverbat 22:29

«Vjedhësi të mos vjedhë më, por më mirë të punojë pa u lodhur e të bëjë me duart e veta një punë të mirë, që të ketë diçka për t’i dhënë ndonjë nevojtari.»

Efesianëve 4:28

«Çdo njeri të hajë, të pijë e të kënaqet për gjithë mundin e vet. Kjo është dhuratë nga Perëndia.»

Eklisiastiu 3:13