Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 4

A përputhet Bibla me shkencën?

«Ai e shpalos veriun në zbrazëti, tokën e mban varur në asgjë.»

Jobi 26:7

«Gjithë lumenjtë vërshojnë në det, por deti nuk mbushet; ata kthehen në vendin ku burojnë për të vërshuar përsëri.»

Eklisiastiu 1:7

«Është Dikush që banon mbi rruzullin e tokës.»

Isaia 40:22