Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B12-B

Java e fundit e jetës së Jezuit në tokë (Pjesa 2)

12 nisan

PERËNDIMI I DIELLIT (Ditët judaike fillojnë dhe mbarojnë në perëndim të diellit)

LINDJA E DIELLIT

 • Ditë e qetë me dishepujt

 • Juda organizon tradhtinë

PERËNDIMI I DIELLIT

13 nisan

PERËNDIMI I DIELLIT

LINDJA E DIELLIT

 • Pjetri dhe Gjoni përgatitin gjërat për Festën e Kalimit

 • Jezui dhe apostujt e tjerë mbërrijnë pasdite vonë

PERËNDIMI I DIELLIT

14 nisan

PERËNDIMI I DIELLIT

 • Ha darkën e Festës së Kalimit me apostujt

 • U lan këmbët apostujve

 • Largon Judën

 • Themelon Darkën e Zotërisë

 • E tradhtojnë dhe e arrestojnë në kopshtin e Getsemanisë

 • Apostujt ikin

 • Gjykohet nga Sinedri në shtëpinë e Kajafës

 • Pjetri mohon Jezuin

LINDJA E DIELLIT

 • Del sërish para Sinedrit

 • E çojnë te Pilati, pastaj te Herodi dhe prapë te Pilati

 • E dënojnë me vdekje dhe e ekzekutojnë në Golgotë

 • Vdes rreth orës tre të pasdites

 • Ia heqin trupin dhe e varrosin

PERËNDIMI I DIELLIT

15 nisan (sabat)

PERËNDIMI I DIELLIT

LINDJA E DIELLIT

 • Pilati miraton që të vendosen roja te varri i Jezuit

PERËNDIMI I DIELLIT

16 nisan

PERËNDIMI I DIELLIT

 • Blihen aromatikë të tjerë për varrimin

LINDJA E DIELLIT

 • Ringjallet

 • U shfaqet dishepujve

PERËNDIMI I DIELLIT