Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 10

Çfarë premton Bibla për të ardhmen?

«Të drejtët do të trashëgojnë tokën dhe do të banojnë përgjithmonë në të.»

Psalmi 37:29

«Toka qëndron përjetë.»

Eklisiastiu 1:4

«Ai do ta përpijë vdekjen një herë e mirë. Zotëria Sovran Jehova do të fshijë lotët nga çdo fytyrë.»

Isaia 25:8

«Në atë kohë do të hapen sytë e të verbërve dhe veshët e të shurdhërve. I çali do të kërcejë si një dre dhe gjuha e memecit do të lëshojë britma gëzimi. Në shkretëtirë do të vërshojnë ujërat dhe në rrafshinën e shkretë përrenjtë.»

Isaia 35:​5, 6

«Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do të ketë më vdekje. Nuk do të ketë më as vajtim, as klithmë, as dhembje. Gjërat e mëparshme shkuan.»

Zbulesa 21:4

«Ata do të ndërtojnë shtëpi e do të jetojnë në to, do të mbjellin vreshta e do të hanë frytin e tyre. S’do të ndërtojnë që të banojë një tjetër,s’do të mbjellin që të hajë një tjetër, sepse ditët e popullit tim do të zgjasin sa ditët e një peme dhe të zgjedhurit e mi do të kënaqen plotësisht me veprën e duarve të tyre.»

Isaia 65:​21, 22