Kalo te përmbajtja

Drama audio

Shkarko drama me mësime, të cilat bazohen në tregime nga Bibla, dhe mëso për personazhe e ngjarje të rëndësishme që tregohen në Bibël. Disponohen edhe video në gjuhën e shenjave.

Zgjidh një gjuhë nga kutia e gjuhëve dhe kliko butonin Kërko për të parë cilat programe dramash disponohen në atë gjuhë. Shkruaj një pjesë të titullit për të parë dramat që përkojnë.

 

Na vjen keq, ky material nuk disponohet në gjuhën e përzgjedhur.

Materiali në këtë gjuhë disponohet në faqet vijuese: