Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B5

Tabernakulli dhe kryeprifti

Elementet e tabernakullit

 1. 1 Arka (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Perdja (Eks 26:31-33)

 3. 3 Shtylla për perden (Eks 26:31, 32)

 4. 4 E Shenjta (Eks 26:33)

 5. 5 Më e Shenjta (Eks 26:33)

 6. 6 Perdja e trashë (Eks 26:36)

 7. 7 Shtylla për perden e trashë (Eks 26:37)

 8. 8 Bazamenti prej bakri me fole (Eks 26:37)

 9. 9 Altari i temjanit (Eks 30:1-6)

 10. 10 Tryeza e bukëve të paraqitjes (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Shandani (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Pëlhura prej liri e tendës (Eks 26:1-6)

 13. 13 Pëlhura me lesh dhie e tendës (Eks 26:7-13)

 14. 14 Mbulesa me lëkurë dashi (Eks 26:14)

 15. 15 Mbulesa me lëkurë foke (Eks 26:14)

 16. 16 Skeleti i drurit (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Bazamenti prej argjendi me fole poshtë skeletit (Eks 26:19-21)

 18. 18 Shufra (Eks 26:26-29)

 19. 19 Bazamenti prej argjendi me fole (Eks 26:32)

 20. 20 Legeni prej bakri (Eks 30:18-21)

 21. 21 Altari i blatimit të djegur (Eks 27:1-8)

 22. 22 Oborri (Eks 27:17, 18)

 23. 23 Hyrja (Eks 27:16)

 24. 24 Perdet prej liri (Eks 27:9-15)

Kryeprifti

Kapitulli 28 i Eksodit përshkruan me detaje rrobat e kryepriftit të Izraelit