Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-C

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i jashtëzakonshëm i Jezuit në Galile (Pjesa 1)

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

30 i e.s.

Galile

Jezui shpall për herë të parë se «Mbretëria e qiejve është afruar»

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kanë; Nazaret; Kapernaum

Shëron birin e nëpunësit; lexon nga rrotulla e Isaisë; shkon në Kapernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Deti i Galilesë, pranë Kapernaumit

Thërret katër dishepuj: Simonin dhe Andrean, Jakovin dhe Gjonin2

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaum

Shëron vjehrrën e Simonit dhe të tjerë

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galile

Udhëtimi i parë në Galile me katër dishepujt

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Shëron të lebrosurin; turmat i shkojnë pas

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaum

Shëron një të paralizuar

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Thërret Mateun; ha darkë me taksambledhës; çështja e agjërimit

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Jude

Predikon në sinagoga

   

4:44

 

31 i e.s., Festa e Kalimit

Jerusalem

Shëron të sëmurin në Betzatë; judenjtë duan ta vrasin

     

5:1-47

Kthehet nga Jerusalemi (?)

Dishepujt këputin grurë në Sabat; Jezui «Zotëri i Sabatit»

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galile; Deti i Galilesë

Shëron dorën e burrit në Sabat; turmat i shkojnë pas; shëron shumë të tjerë

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Mali afër Kapernaumit

Zgjedh 12 apostujt

 

3:13-19

6:12-16

 

Pranë Kapernaumit

Mban Predikimin në Mal

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaum

Shëron shërbëtorin e centurionit

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Ringjall djalin e vejushës

   

7:11-17

 

Tiberiadë; Galile (Nain ose aty afër)

Gjoni çon dishepuj te Jezui; e vërteta u zbulohet fëmijëve; zgjedha e këndshme

11:2-30

 

7:18-35

 

Galile (Nain ose aty afër)

Gruaja mëkatare derdh vaj në këmbët e tij; ilustrimi i borxhlinjve

   

7:36-50

 

Galile

Udhëtimi i dytë i predikimit me të 12-t

   

8:1-3

 

Dëbon demonë; mëkati i pafalshëm

12:22-37

3:19-30

   

Asnjë shenjë, përveç shenjës së Jonait

12:38-45

     

Vjen nëna dhe vëllezërit e tij; thotë se të afërmit e tij janë dishepujt

12:46-50

3:31-35

8:19-21