Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Njihu me Fjalën e Perëndisë

SI T’I GJESH VARGJET NË BIBËL

Bibla është një koleksion i 66 librave më të vegjël. Ajo ndahet në dy pjesë: Shkrimet Hebraiko-Aramaike («Besëlidhja e Vjetër») dhe Shkrimet e Krishtere Greke («Besëlidhja e Re»). Çdo libër në Bibël ndahet në kapituj e në vargje. Kur citohen shkrimet, numri i parë pas emrit të librit tregon kapitullin, kurse numri ose numrat e tjerë që përmenden më pas, tregojnë vargun ose vargjet. Për shembull, Zanafilla 1:1 do të thotë Zanafilla kapitulli 1, vargu 1.