Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 15

Si të jesh i lumtur?

«Më mirë një pjatë perime ku ka dashuri, se një dem i majmur ku ka urrejtje.»

Proverbat 15:17

«Unë, Jehovai, jam Perëndia yt, Ai që të mëson si të nxjerrësh dobi për vete, Ai që të udhëheq nëpër rrugën nga duhet të shkosh.»

Isaia 48:17

«Lum ata që e kuptojnë se kanë nevojë për Perëndinë, sepse atyre u përket Mbretëria e qiejve!»

Mateu 5:3

«Duaje të afërmin tënd si veten.»

Mateu 22:39

«Siç dëshironi të bëjnë të tjerët për ju, po njësoj bëni edhe ju për ta.»

Luka 6:31

«Lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë!»

Luka 11:28

«Kur dikush ka me bollëk, jeta e tij nuk varet nga gjërat që zotëron.»

Luka 12:15

«Prandaj, nëse kemi ç’të hamë e ç’të veshim, të kënaqemi me kaq.»

1 Timoteut 6:8

«Ka më shumë lumturi të japësh se të marrësh.»

Veprat 20:35