Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-F

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i mëvonshëm i Jezuit në lindje të Jordanit

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

32 i e.s., pas Festës së Kushtimit

Betani (matanë Jordanit)

Shkon atje ku po pagëzonte Gjoni; shumë veta besojnë te Jezui

     

10:40-42

Pere

Mëson në qytete e fshatra teksa udhëton drejt Jerusalemit

   

13:22

 

Nxit që të hyjnë nga dera e ngushtë; vajton për Jerusalemin

   

13:23-35

 

Ndoshta Pere

U mëson përulësinë të tjerëve; ilustrime: kryet e vendit, mysafirët që justifikohen

   

14:1-24

 

Llogaritja e kostos për të qenë dishepuj

   

14:25-35

 

Ilustrime: delja e humbur, monedha e humbur, djali i humbur

   

15:1-32

 

Ilustrime: kujdestari i padrejtë, i pasuri dhe Lazari

   

16:1-31

 

Mësime për pengesën, faljen dhe besimin

   

17:1-10

 

Betani

Lazari vdes dhe ringjallet

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Komplot për të vrarë Jezuin; ai largohet

     

11:47-54

Samari; Galile

Shëron dhjetë të lebrosur; tregon si do të vijë Mbretëria e Perëndisë

   

17:11-37

 

Samari ose Galile

Ilustrime: vejusha këmbëngulëse, fariseu dhe taksambledhësi

   

18:1-14

 

Pere

Mësime për martesën dhe divorcin

19:1-12

10:1-12

   

Bekon fëmijët

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pyetja e të pasurit; ilustrimi i punëtorëve të vreshtit që morën të njëjtën pagë

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Ndoshta Pere

Parathotë për herë të tretë vdekjen e tij

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Kërkesa që Jakovi dhe Gjoni të kenë pozitë në Mbretëri

20:20-28

10:35-45

   

Jeriko

Kalon nëpër të, shëron dy të verbër; viziton Zakeun; ilustrimi i dhjetë minave

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28