Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-G

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i fundit i Jezuit në Jerusalem (Pjesa 1)

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

33 i e.s., 8 nisan

Betani

Jezui vjen gjashtë ditë para Festës së Kalimit

     

11:55–12:1

9 nisan

Betani

Maria i derdh vaj mbi kokë dhe te këmbët

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betani-Betfagë-Jerusalem

Hyrja triumfuese në Jerusalem, hipur mbi një kërriç

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 nisan

Betani-Jerusalem

Mallkon pemën e fikut; pastron sërish tempullin

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Krerët e priftërinjve dhe skribët kurdisin plane për të vrarë Jezuin

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovai flet; Jezui parathotë vdekjen e tij; mosbesimi i judenjve përmbush profecinë e Isaisë

     

12:20-50

11 nisan

Betani-Jerusalem

Mësim nga pema e fikut të tharë

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, në tempull

Sfidohet autoriteti i tij; ilustrimi i dy djemve

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Ilustrime: kultivuesit vrasës, dasma

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

U përgjigjet pyetjeve për Perëndinë dhe Cezarin, për ringjalljen, për urdhërimin më të madh

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Pyet turmën nëse Krishti është bir i Davidit

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Dënon ashpër skribët dhe farisenjtë

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Vëren kontributin e vejushës

 

12:41-44

21:1-4

 

Mali i Ullinjve

Jep shenjën e pranisë së ardhshme

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Ilustrime: dhjetë virgjëreshat, talentat, delet dhe dhitë

25:1-46

     

12 nisan

Jerusalem

Udhëheqësit judenj komplotojnë për ta vrarë

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Juda organizon tradhtinë

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 nisan (e enjte pasdite)

Afër dhe në Jerusalem

Jep udhëzime për përgatitjet e Festës së fundit të Kalimit

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 nisan

Jerusalem

Ha darkën e Festës së Kalimit me apostujt

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

U lan këmbët apostujve

     

13:1-20