Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-B

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Fillimi i shërbimit të Jezuit

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

29 i e.s., vjeshtë

Lumi Jordan, ka mundësi në Betaninë matanë Jordanit ose pranë saj

Jezui pagëzohet dhe miroset; Jehovai e shpall si Birin e tij dhe e miraton

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Shkretëtira e Judesë

E tundon Djalli

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betani (matanë Jordanit)

Gjon Pagëzori identifikon Jezuin si Qengjin e Perëndisë; dishepujt e parë shoqërojnë Jezuin

     

1:15, 29-51

Kanë e Galilesë; Kapernaum

Mrekullia e parë në një dasmë, kthen ujin në verë; viziton Kapernaumin

     

2:1-12

30 i e.s., Festa e Kalimit

Jerusalem

Pastron tempullin

     

2:13-25

Bisedon me Nikodemin

     

3:1-21

Jude; Enon

Shkon në rrethinat e Judesë, dishepujt e tij pagëzojnë; dëshmia e fundit e Gjonit për Jezuin

     

3:22-36

Tiberiadë; Jude

Burgoset Gjoni; Jezui ikën në Galile

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sihar, në Samari

Rrugës për në Galile, mëson samaritanët

     

4:4-43

Shkretëtira e Judesë