Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 20

Si të nxjerrësh sa më shumë dobi nga leximi i Biblës?

NDËRSA LEXON BIBLËN, PËRGJIGJJU KËTYRE PYETJEVE:

Çfarë më tregojnë këto shkrime për Perëndinë Jehova?

Si e sqarojnë më shumë mesazhin e Biblës?

Si mund t’i zbatoj në jetën time?

Si mund t’i përdor për të ndihmuar të tjerët?

«Fjala jote është llambë për këmbët e mia, është dritë për shtegun tim.»

Psalmi 119:105