Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B8

Tempulli që ndërtoi Solomoni

 1. Elementet e tempullit

 2. 1 Më e Shenjta (1Mb 6:​16, 20)

 3. 2 E Shenjta (2Kr 5:9)

 4. 3 Dhomat në tarracë (1Kr 28:11)

 5. 4 Dhomat anësore (1Mb 6:​5, 6, 10)

 6. 5 Jakini (1Mb 7:21; 2Kr 3:17)

 7. 6 Boazi (1Mb 7:21; 2Kr 3:17)

 8. 7 Portiku (1Mb 6:3; 2Kr 3:4) (Nuk dihet me saktësi lartësia)

 9. 8 Altari prej bakri (2Kr 4:1)

 10. 9 Platforma prej bakri (2Kr 6:13)

 11. 10 Oborri i brendshëm (1Mb 6:36)

 12. 11 Deti prej metali të derdhur (1Mb 7:23)

 13. 12 Karrocat (1Mb 7:27)

 14. 13 Hyrja anësore (1Mb 6:8)

 15. 14 Dhomat e ngrënies (1Kr 28:12)