Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-D

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i jashtëzakonshëm i Jezuit në Galile (Pjesa 2)

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

31 i e.s. ose 32 i e.s.

Zona e Kapernaumit

Jezui tregon ilustrime për Mbretërinë

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Deti i Galilesë

Nga varka qetëson një stuhi

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Rajoni i Gadarës

Dërgon demonët te derrat

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Ndoshta në Kapernaum

Shëron gruan me rrjedhje gjaku; ringjall vajzën e Jairit

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Shëron dy të verbër e një të pagojë

9:27-34

     

Nazaret

Përsëri nuk e pranojnë në qytetin e tij

13:54-58

6:1-5

   

Galile

Udhëtimi i tretë në Galile; zgjeron veprën duke dërguar apostujt

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiadë

Herodi i pret kokën Gjon Pagëzorit; Herodi në mëdyshje për shkak të Jezuit

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32 i e.s., afër Festës së Kalimit (Gjo 6:4)

Kapernaum (?); ana verilindore e detit të Galilesë

Apostujt kthehen nga udhëtimi i predikimit; Jezui ushqen 5.000 burra

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Ana verilindore e detit të Galilesë; Genesaret

Populli përpiqet ta bëjë Jezuin mbret; ai ecën mbi det; shëron mjaft veta

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Thotë se është «buka e jetës»; shumë skandalizohen dhe ikin

     

6:22-71

32 i e.s., pas Festës së Kalimit

Ndoshta Kapernaum

Demaskon traditat njerëzore

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Feniki; Dekapoli

Shëron vajzën e gruas nga Sirofenikia; ushqen 4.000 burra

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Asnjë shenjë, përveç shenjës së Jonait

15:39–16:4

8:10-12