Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

B14-A

Tregtia

 • Masat për lëngjet

 • Korë (10 bato / 60 hinë)

  220 l

 • Bato (6 hinë)

  22 l

 • Hin (12 logë)

  3,67 l

 • Log (1 ⁄ 12 hinë)

  0,31 l

 • Masat për lëndët e ngurta

 • Homer (1 korë / 10 efa)

  220 l

 • Efë (3 sea / 10 omerë)

  22 l

 • Sea (31 ⁄ 3 omerë)

  7,33 l

 • Omer (14 ⁄ 5 kabë)

  2,2 l

 • Kab

  1,22 l

 • Kenik

  1,08 l

 • Masat për gjatësinë

 • Kallam i gjatë (6 kute të gjata)

  3,11 m

 • Kallam (6 kute)

  2,67 m

 • Pash detar

  1,8 m

 • Kut i gjatë (7 gjerësi dore)

  51,8 cm

 • Kut (2 pëllëmbë / 6 gjerësi dore)

  44,5 cm

 • Kut i shkurtër

  38 cm

 • 1 stad romak

  1 ⁄ 8 milje romake = 185 m

 1. 1 Gisht (1 ⁄ 4 gjerësi dore)

  1,85 cm

 2. 2 Gjerësi dore (4 gishta)

  7,4 cm

 3. 3 Pëllëmbë (3 gjerësi dore)

  22,2 cm