Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A6-B

Tabela: Profetët dhe mbretërit e Judës dhe të Izraelit (Pjesa 2)

Mbretërit e mbretërisë jugore (vazhdon)

777 p.e.s.

Jotami: 16 vjet

762

Akazi: 16 vjet

746

Hezekia: 29 vjet

716

Manaseu: 55 vjet

661

Amoni: 2 vjet

659

Josia: 31 vjet

628

Jehoahazi: 3 muaj

Jehojakimi: 11 vjet

618

Jehojakini: 3 muaj e 10 ditë

617

Zedekia: 11 vjet

607

Jerusalemi dhe tempulli i tij shkatërrohen nga pushtimi babilonas nën mbretin Nabukodonosor. Zedekinë, mbretin e fundit të linjës davidike në tokë, e heqin nga froni

Mbretërit e mbretërisë veriore (vazhdon)

rr. 803 p.e.s.

Zakaria: vetëm 6 muaj zyrtarisht

Në njëfarë kuptimi Zakaria fillon të mbretërojë, por me sa duket mbretërimi nuk iu njoh plotësisht deri rreth vitit 792

rr. 791

Shalumi: 1 muaj

Menahemi: 10 vjet

rr. 780

Pekahiahu: 2 vjet

rr. 778

Pekahu: 20 vjet

rr. 758

Hoshea: 9 vjet duke filluar rr.748

rr. 748

Duket se mbretërimi i Hoshesë konsolidohet plotësisht ose ka të ngjarë të fitojë mbështetjen e monarkut asirian Tiglath-Pileser III rreth vitit 748

740

Asiria pushton Samarinë dhe nënshtron Izraelin; merr fund mbretëria veriore dhjetëfisëshe e Izraelit

 • Lista e profetëve

 • Isaia

 • Mikea

 • Sofonia

 • Jeremia

 • Nahumi

 • Habakuku

 • Danieli

 • Ezekieli

 • Abdia

 • Hozea