Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 12

A ka shpresë për të vdekurit?

«Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre, do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin.»

Gjoni 5:​28, 29

«Do të ringjallen si të drejtët, edhe të padrejtët.»

Veprat 24:15

«Pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rrinin para fronit, dhe u hapën rrotullat. Por u hap edhe një rrotull tjetër: rrotulla e jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas gjërave të shkruara në rrotulla, në përputhje me veprat e tyre. Deti i dorëzoi të vdekurit që gjendeshin në të, vdekja dhe Varri i dorëzuan të vdekurit që gjendeshin në ta, dhe secili prej tyre u gjykua sipas veprave të veta.»

Zbulesa 20:​12, 13