Kalo te përmbajtja

Informacion për autoritetet qeveritare

Kjo pjesë përmban informacione zyrtare për autoritetet qeveritare në lidhje me Dëshmitarët e Jehovait.

Zyrat ligjore

Informacion si të kontaktoni me zyrat tona ligjore.

Broshura me informacione globale

Këto broshura janë përgatitur për zyrtarët e shtetit, për organizatat e të drejtave të njeriut dhe për profesionistët e fushës ligjore. Ato shpjegojnë çështjet kryesore që lidhen me adhurimin e Dëshmitarëve të Jehovait në mbarë botën.

Dëshmitarët e Jehovait burgosen për shkak të besimit—Sipas vendeve

Vende ku Dëshmitarët e Jehovait janë futur në burg, disa herë në kushte të ashpra, ngaqë praktikojnë besimin e tyre dhe ushtrojnë të drejtat e tyre themelore njerëzore.

Artikuj