Žalmy 65:1–13

  • Bůh se stará o zemi

    • Ten, který vyslýchá modlitby (2)

    • „Šťastný je ten, koho vyvolíš“ (4)

    • Boží hojná dobrota (11)

Pro dirigenta. Davidův žalm. Píseň. 65  Na Sionu+ tě čeká chvála, Bože,splníme slavnostní sliby, které jsme ti dali.+   K tobě, který vyslýcháš modlitby, přijdou lidé všeho druhu.*+   Má provinění mě přemohla,+ty ale naše hříchy přikrýváš.+   Šťastný je ten, koho vyvolíš a přivedeš k sobě,aby přebýval na tvých nádvořích.+ Nasytíme se dobrými věcmi tvého domu,+tvého svatého chrámu.*+   Odpovíš nám bázeň vzbuzujícími a spravedlivými skutky,+Bože naší záchrany. Jsi důvěrou pro ty, kdo jsou na všech koncích země+i daleko za mořem.   Svou silou jsi* upevnil hory,jsi* oděn mocí.+   Tišíš* rozbouřená moře,+hukot jejich vln a vřavu národů.+   Obyvatele vzdálených míst ohromí tvá znamení.+ Díky tobě lidé od východu po západ radostně volají.   Staráš se o zemi,aby byla neobyčejně úrodná* a bohatá.+ Potok od Boha je plný vody,dáváš lidem obilí.+ Tak jsi připravil zemi. 10  Zavlažuješ její brázdy a srovnáváš zoranou půdu,*změkčuješ ji sprškami deště a žehnáš tomu, co z ní roste.+ 11  Korunuješ rok svou dobrotou,tvé stopy přetékají hojností.*+ 12  Pastviny v pustině přetékají*+a pahorky jsou oděny radostí.+ 13  Pastviny jsou poseté stádya údolí* jsou pokrytá obilím.+ Vítězoslavně křičí, zpívají!+

Poznámky

Dosl. „těla“.
Nebo „svatyně“.
Dosl. „on“.
Dosl. „je“.
Dosl. „tiší“.
Dosl. „aby přetékala“.
Nebo „hrůbky“.
Dosl. „kapou tučností“.
Dosl. „kapou“.
Nebo „nížiny“.