Žalmy 80:1–19

  • Prosba k Pastýři Izraele, aby svůj lid přijal zpět

    • „Bože, přijmi nás zpět“ (3)

    • Izrael je Boží réva (8–15)

Pro dirigenta: na „Lilie“. Připomínka. Od Asafa.+ Žalm. 80  Pastýři Izraele, naslouchej,ty, který vedeš Josefa jako stádo ovcí.+ Ty, který sedíš na trůnu nad* cherubíny,+zazař!*   Před Efrajimem, Benjamínem a Manassemprobuď svou sílu+a přijď nás zachránit.+   Bože, přijmi nás zpět,+pohlédni na nás s rozzářenou tváří, a budeme zachráněni.+   Jehovo, Bože vojsk, jak dlouho budeš s hněvem odmítat* modlitby svého lidu?+   Sytíš nás slzami jako chlebem,dáváš nám pít slzy plnou měrou.   Dopustil jsi, že se naši sousedé kvůli nám přou,nepřátelé se nám vysmívají, jak se jim zachce.+   Bože vojsk, přijmi nás zpět,pohlédni na nás s rozzářenou tváří, a budeme zachráněni.+   Přenesl jsi révu+ z Egypta,vyhnal jsi národy a zasadil ji.+   Připravil jsi pro ni místoa ona zakořenila a rozrostla se po zemi.+ 10  Její stín pokryl horya její větve Boží cedry. 11  Její větve dosáhly až k mořia její výhonky až k Řece.*+ 12  Proč jsi pobořil kamenné zdi vinice?+ Teď z ní trhá každý, kdo jde kolem.+ 13  Ničí ji kanci z lesaa pasou se na ní divoká zvířata.+ 14  Bože vojsk, prosím, vrať se,shlédni z nebe a podívej se!+ Postarej se o tu révu, 15  o sazenici,* kterou zasadila tvá pravice.+ Podívej se na syna,* kterého jsi udělal silným ke své slávě.+ 16  Révu pokáceli a spálili,+lid hyne kvůli tvému kárání.* 17  Kéž podporuješ muže po své pravici,syna člověka, kterého jsi udělal silným ke své slávě.+ 18  Pak už tě neopustíme. Zachovej nás naživu, abychom mohli vzývat tvé jméno. 19  Jehovo, Bože vojsk, přijmi nás zpět,pohlédni na nás s rozzářenou tváří, a budeme zachráněni.+

Poznámky

Nebo možná „mezi“.
Nebo „ukaž svůj jas“.
Dosl. „soptit proti“.
Tj. Eufratu.
Nebo „kmen“.
Nebo „větev“.
Dosl. „kárání tvého obličeje“.