Žalmy 91:1–16

  • Ochrana na Božím tajném místě

    • Osvobození z pasti ptáčníka (3)

    • Útočiště pod Božími křídly (4)

    • V bezpečí, i když tisíc padne (7)

    • Andělé dostávají příkaz chránit (11)

91  Ten, kdo bydlí na tajném místě Nejvyššího,+bude přebývat ve stínu Všemohoucího.+   Řeknu Jehovovi: „Ty jsi mé útočiště a má pevnost,+můj Bůh, na kterého spoléhám.“+   On tě totiž osvobodí z pasti ptáčníka,od ničivého moru.   Přikryje tě* svými perutěmi,pod jeho křídly najdeš útočiště.+ Jeho věrnost+ bude velkým štítem+ a hradbou.*   Nebudeš se bát hrůz noci+ani šípu letícího ve dne+   ani moru, který se plíží temnotou,ani zničení, které pustoší v poledne.   Tisíc jich padne po tvém bokua deset tisíc po tvé pravici,ale k tobě se to nepřiblíží.+   Budeš se jen dívata uvidíš, jak ničemy postihne trest.*   Tím, že jsi řekl: „Jehova je mé útočiště“,udělal jsi Nejvyššího svým obydlím.+ 10  Nepostihne tě nic zlého+a k tvému stanu se nepřiblíží žádná pohroma. 11  Dá ohledně tebe příkaz svým andělům,+aby tě chránili na všech tvých cestách.+ 12  Ponesou tě na rukou,+abys nenarazil nohou na kámen.+ 13  Na mladého lva a kobru šlápneš,pošlapeš lva s hřívou i velkého hada.+ 14  Bůh řekl: „Protože mě miluje,* osvobodím ho.+ Budu ho chránit, protože zná* moje jméno.+ 15  Bude mě vzývat a já mu odpovím.+ Budu s ním v čase tísně.+ Vysvobodím ho a oslavím. 16  Nasytím ho dlouhým životem+a uvidí mé skutky záchrany.“*+

Poznámky

Nebo „uzavře k tobě přístup“.
Nebo „baštou“.
Dosl. „odplata“.
Dosl. „se ke mně připojil“.
Nebo „uznává“.
Nebo „záchranu ode mě“.