Přejít k článku

Přejít na obsah

B8

Chrám postavený Šalomounem

 1. Části chrámu

 2. 1 Nejsvětější (1Kr 6:16, 20)

 3. 2 Svatá (2Pa 5:9)

 4. 3 střešní místnosti (2Pa 3:8, 9)

 5. 4 postranní místnosti (1Kr 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakin (1Kr 7:21; 2Pa 3:17)

 7. 6 Boaz (1Kr 7:21; 2Pa 3:17)

 8. 7 předsíň (1Kr 6:3; 2Pa 3:4)

 9. 8 měděný oltář (2Pa 4:1)

 10. 9 měděné pódium (2Pa 6:13)

 11. 10 vnitřní nádvoří (1Kr 6:36)

 12. 11 měděné Moře (1Kr 7:23)

 13. 12 vozíky (1Kr 7:27)

 14. 13 postranní vchod (1Kr 6:8)

 15. 14 jídelny (1Pa 28:12)