Žalmy 1:1–6

  • Dvě rozdílné cesty

    • Čtení Božího zákona přináší štěstí (2)

    • Dobří lidé jsou jako strom, který nese ovoce (3)

    • Špatní lidé jsou jako plevy odnášené větrem (4)

1  Šťastný je člověk, který se neřídí* radami špatných lidí,nestojí na cestě hříšníků+a nesedává s posměvači,+   ale má potěšení v Jehovově zákoně+a čte si ho polohlasem* dnem i nocí.+   Bude jako strom zasazený u vodních toků,strom, který ve svůj čas nese ovocea jehož listí neusychá. Všechno, co dělá, se podaří.+   Špatní lidé takoví nejsou,jsou jako plevy, které odnáší vítr.   Špatní lidé proto při soudu neobstojí+ani hříšníci ve shromáždění dobrých.*+   Jehova totiž zná cestu dobrých,*+ale cesta špatných zanikne.+

Poznámky

Dosl. „nechodí“.
Nebo „rozjímá nad ním“.
Nebo „spravedlivých“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivých“.